חזיר הבית

מין מבוית של חזיר

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא חזיר.

חזירים

כלליעריכה

מקורות יהודיםעריכה