חטא

הפרה של נורמה מוסרית

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא חטא.

החטא הקדמון של אכילה מעץ הדעת בגן עדן

ראו גם עריכה