חיל השריון

חיל השריון של צבא הגנה לישראל

חיל השריון הישראלי (בראשי תיבות: חש״ן) הוא החיל המתמרן העיקרי בזרוע היבשה של צה"ל, והוא מבין חילות השריון הגדולים בעולם. חיל השריון מבסס את עיקר כוחו על טנקי מערכה.

טנק מרכבה סימן 4 של חיל השריון הישראלי מבצע ירי בתותח 120 מ״מ

כללי

עריכה
 • "היום נצא לרסק את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו, שריונינו יביאו את המלחמה אל עומקי אדמת האויב. לא ששנו אל הקרב הזה. האויב רצה בו. האויב פתח בו והאויב יקבלנו אחת אפיים. היום יכיר מדבר סיני את תנופתה של עוצבת הפלדה, והארץ תרעד תחתיה." ~ ישראל טל
 • "במקום הבטחת המלחמה המקורית, שחיל האוויר יסלול את הדרך לכוחות הקרקע, השריון הוא זה שפרץ את הדרך לחיל האוויר." ~ אורי בר יוסף, 'מלחמה משלו'
 • "התברר שכל הדרכים מובילות לא אל רומא, אלא לסואץ." ~ "השריון עשה היסטוריה", ביצוע: להקת גייסות השריון

מוטואים וסיסמאות

עריכה

כללי

 • "האדם שבטנק ינצח."
 • "במקום בו יעצרו הזחלים שם ייקבע הגבול."
 • "מפקד יש, זה אתה. טנקים יש. השאר נסתדר." ~ יצחק שדה אל פליקס באטוס בעת הקמת גדוד 82, גדוד הטנקים הראשון
 • "מה שלא הולך בכוח, הולך בעוד-יותר כוח. מה שלא הולך בעוד-יותר כוח, הולך בפטיש חמש."
 • "הגיון לא חודר שריון"

חטיבה 7

 • "7, את החטיבה!" ~ סיסמה נפוצה בקרב לוחמי ומפקדי החטיבה, מתוך המנון החטיבה
 • "אל המוות היישרנו מבט – והוא השפיל את עיניו." ~ מתוך נאום אחי גיבורי התהילה שנשא מפקד החטיבה בתום מלחמת ששת הימים
 • "הלילה בכל מחיר."
 • "כרומח חד אל תוך אדמת אויב!" ~ המוטו של גדוד 75, רומח
 • "געש הלב ברגע של אמת." ~ מוטו גדוד 82, געש

חטיבה 401

 • "את לי האחת."
 • "איכות של נבחרת, תחושה של משפחה." ~ מוטו גדוד 9, עשת
 • "כמנצחים נניפה דגלנו, אנו הבוקעים." ~ מוטו גדוד 52, הבוקעים

חטיבה 188

 • "ברק מול גדרות ומול תיל." ~ מתוך המנון החטיבה

חטיבה 460 (שיזפון)

 • "להכשיר את האדם שבטנק לנצח."

יחידת מלך האריות (מלא"ר), יחידה 183

 • "מי שמדבר לא יודע ומי שיודע לא מדבר."

קורס קציני שריון

 • "קצין שריון יכול הכל"
 • "תחנות שלוש, כאן שלוש. בחזית אלפיים: שוֹש"

ראו גם

עריכה