טדי קולק

פוליטיקאי ישראלי

טדי קולק (1911–2007) היה ראש עיריית ירושלים בשנים 1965–1993.

טדי קולק

  • "לא הפאר החיצוני הוא העיקר, אלא בניית בני אדם, רקמת יחסים שנוטה גשרים של הבנה בין יהודים למוסלמים, יהודים ונוצרים."
  • "היה קשה לשכנע את אזרחי ירושלים בחיוניותו, בערכו ובחשיבותו של היופי. מארצות מוצאם לא הביאו עמם רוב אזרחיה של ירושלים מסורת של יופי."
  • "הרגשתי מצוין ויכולתי להמשיך. אם לא היו מזכירים את הגיל שלי כל הזמן – הייתי מנצח." ~ על הבחירות ב־1993 בהן היה בן 82
  • "לא חשבתי עליו אף פעם. יום אחד זה יבוא, יום אחד אני לא אתעורר בבוקר. בינתיים אני נוסע עם הנכדים לטייל בראש השנה." ~ בתשובה לשאלה, אם הוא מפחד מהמוות

נאמר עליועריכה

  • "תרומתו של קולק להוספת יותר יופי, תרבות ותחכום לירושלים ולחברה הישראלית המתגבשת – הפוריטנית והפרובינציאלית – הייתה ייחודית. היא נבעה מתמונת עולמו, שעוצבה בעיר הולדתו וינה." ~ מירון בנבנשתי


ראשי עיריית ירושלים
דניאל אוסטרשלמה זלמן שרגאייצחק קריבגרשון אגרוןמרדכי איש-שלוםטדי קולקאהוד אולמרטאורי לופוליאנסקיניר ברקתמשה ליאון