יופי

תכונת אובייקט הגורמת לאדם משיכה

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא יופי.


כללי

עריכה
 • "מה שיפה זה מה שאנו אוהבים." ~ ז'אן אנווי
 • "מצא יופי בכל פנייה של הדרך." ~ לואיז בקסטר הרמון
 • "חזות יפה היא המלצה שקטה." ~ פובליליוס סירוס
 • "היפה הוא סמלו של המוסר." ~ עמנואל קנט
 • "מהו יופי? היכולת להעניק לך הנאה." ~ סטנדל
 • "היופי הוא תמיד מוזר." ~ שארל בודלר
 • "היופי הוא ממלכתה היחידה של השירה." ~ אדגר אלן פו
 • "יופי חסר חן כמוהו כחכה ללא פיתיון." ~ נינון דה לנקלו
 • "אהבה ליופי, כמו אהבה לטוב, לא צריכה הסבר." ~ אפלטון
 • "היופי הוא כינוי למשהו שאיננו קיים, ואשר אני מכנה בו את הדברים הגורמים לי הנאה." ~ פרננדו פסואה
 • "מלאך מלא יופי, התדע קמטים? ייסורים איומים ופחד להזדקן?" ~ שארל בודלר
 • "אם האישה יפה וגם לא מלאך, בעלה יהיה האומלל שבאדם." ~ ז'אן ז'אק רוסו
 • "אישה יפה היא גן עדן לעיניים וגיהנום לנשמה." ~ ברנאר דה פונטנל
 • "אין בנמצא יופי מיוחד במינו שאין בו מידה של מוזרות." ~ פרנסיס בייקון
 • "כל דבר מצליח, כל דבר גאה וחומד לצון, יופי מעל לכל, פוגע בעיניה ובאוזניה של הכנסייה." ~ פרידריך ניטשה
 • "מטרתו האמתית של האיפור היא להסתיר כל מה שאינו יפה לעין." ~ ז'ורז' קורטלין
 • "בשנתי שהיא שירת הקברים, ברגע זה ראיתי אותה שוב, יפה כמו בימי נעוריה, יפה עד מוות ויגעה." ~ אלבר כהן
 • "יופי הוא כוח שבאמצעותו אישה מקסימה את אהובה ומפחידה את בעלה." ~ אמברוז בירס
 • "אלוהים! עד כמה היית יפה הערב בטלפון." ~ סשה גיטרי
 • "כל דבר יפה ויקר ניתן לפגיעה, כי הפגיעות הן סימן היכר של הקיום." ~ סימון וייל
 • "כל מה שאני כותב הוא מחוספס חסר יופי ויחוד." ~ מישל דה מונטן
 • "מה יפה יותר מאשר ציפור חופשייה המתעופפת אל עבר השמש?" ~ ז'אן ואן האם
 • "יופיים של הדברים חולף ביעף אומרים האנשים / רק להרף עין אפשר להתקרב וליהנות — אל לנו אפוא להתרחק." ~ דו פו
 • "מן המפורסמות הוא שיופי, כל יופי, צריך שיהיה בו מעט מן השבור, מן המעוות. יופי הבנוי על סימטריה מוחלטת, אינו יופי באמת. היופי האמיתי, כך למד אדם, חייב להיות מצוי קרוב מאוד אל הכיעור." ~ יורם קניוק, 'אדם בן כלב'
 • "לפי סברה מקובלת, היופי מתחיל בטבע. לעולם שמסביבנו יש נטייה להתארגן בצורה הרמונית, שאין דרך אחרת אלא לתארה כ"יפה"." ~ דיוויד גרייבס
 • "כל שהנו יפה באופן מסוים, יפה מכוחו שלו ודי לו בעצמו, מבלי שיחשיב את השבח כחלק ממנו. הן בכל מקרה לא יהפוך מושא השבח לטוב או רע יותר בשל כך." ~ מרקוס אורליוס, 'רעיונות'

מקורות יהודיים

עריכה
 • "שקר החן - והבל היופי, אישה יראת ה' היא תתהלל." ~ משלי לא ל
 • "נזם זהב באף חזיר - אישה יפה וסרת טעם." ~ משלי יא כב
 • "מציוֹן מכלל יופי - על ירושלים." ~ תהלים, נ, ב
 • "תניא זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות; עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין." ~ מסכת שבת דף קלג
 • "רבי אליעזר חלש על לגביה רבי יוחנן חזא דהוה קא גני בבית אפל גלייה לדרעיה ונפל נהורא חזייה דהוה קא בכי ר' אליעזר א"ל אמאי קא בכית אי משום תורה דלא אפשת שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים ואי משום מזוני לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות ואי משום בני דין גרמא דעשיראה ביר א"ל להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא א"ל על דא ודאי קא בכית ובכו תרוייהו." ~ מסכת ברכות דף ה ע"ב
  • תרגום: רבי אליעזר חלה, בא אליו רבי יוחנן. ראה שהיה ישן בבית חשוך, גילה זרועו ועל ידי כך הואר הבית. ראה שרבי אליעזר בוכה, אמר לו: מדוע אתה בוכה, אם משום שלא הרבית ללמוד תורה, הרי שנינו "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים" ואם משום פרנסה, לא כל אדם זוכה לשני שולחנות, ואם משום בנים, מתו לי עשרה בנים. אמר לו: על היופי הזה שעתיד להתבלות בעפר אני בוכה. אמר לו: על זה ודאי יש לבכות, ובכו שניהם."
 • "בנות ישראל נאות הן, אלא שהעניות מנוולתן." ~ רבי ישמעאל, מסכת נדרים דף סו ע"א.
 • "אמר רבי ישמעאל "בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתן", שהרי בנות ישראל כולן הן משורשה של זאת אשת חיל העליונה, ולכן מגיע אליהן מה שמגיע לה בזמן הגלות, שהוא עניין רע של לבושי קדרות ומיעוט האורות, שהכל נרמז בלשון עניות. ונמצא שהן נאות מצד עצמן, כמו שהיא אשת חיל העליונה, אבל צרתה היא צרתן ועניותה היא עניותן. וכאשר תחזור העטרה ליושנה ואשת חיל לאיתנה, אז לא תמצאנה בנות יפות בכל העולם כבנות ישראל, כי אורה של אשת חיל תתפשט עליהן ועל הבחורים השמחים עמהן, וכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'." ~ משה דוד ואלי על משלי לא ל.
 • "אין לך יפה מן הצניעות" ~מדרש תנחומא כי תשא לא
 • "ויהי יוסף יפה תאר ויפה מראה." ~ בראשית לט ו
 • "ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תאר וטובת מראה." ~ אסתר ב ז
 • "ושם האיש נבל ושם אשתו אבגיל והאשה טובת שכל ויפת תאר." ~ שמואל א כה ג
 • "יפת אלהים ליפת." ~ בראשית ט כז
 • "ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל וימצאו את אבישג השונמית ויבאו אתה למלך." ~ מלכים א א ג
 • ארבע נשים יפיפיות היו בעולם: שרה ואביגיל רחב ואסתר." ~ תלמוד בבלי מסכת מגילה דף טו עמוד א
 • "האי מאן דבעי מחזי שופריה דרבי יוחנן נייתי כסא דכספא מבי סלקי ונמלייה פרצידיא דרומנא סומקא ונהדר ליה כלילא דוורדא סומקא לפומיה ונותביה בין שמשא לטולא ההוא זהרורי מעין שופריה דר' יוחנן." ~ תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף פד, עמוד א
 • תרגום: "הרוצה לראות יופיו של רבי יוחנן יביא כוס של כסף וימלאנו גרעינים של רימון אדום, ויעטר זר של ורד אדום על פיו, ויניחנה בין חמה לצל. אותו זוהר מעין יפיו של רבי יוחנן."

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה
  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: יופי