הבנה היא מצב או תהליך פסיכולוגי של תפישת מושג מופשט או מוגדר, כגון מצבים, אנשים וכדומה.