הבנה היא מצב או תהליך פסיכולוגי של תפישת מושג מופשט או מוגדר, כגון מצבים, אנשים וכדומה.

Rödkriteteckning, 1700-tal - Skoklosters slott - 99333.tif