כריסטינה, מלכת שוודיה

כריסטינה (1626 - 1689) הייתה סופרת ומלכת שוודיה.

כריסטינה, מלכת שוודיה

 • "הנאות ממושכות כבר אינן הנאות."
 • "כל אדם המפחד מן המיתה אין הוא מסוגל לדבר שבגדולה."
 • אהבה יולדת את הקנאה, אך הקנאה הורגת את האהבה."
 • "צריך לפחד מן הטיפשים יותר מאשר מן הנוכלים."
 • "להיות בעל זכויות יתר הוא חטא בלתי נסלח."
 • "מי שאינו יכול לכבוש את יצרו, חבל על מדרשו."
 • "צריך לדעת ליהנות מכל דבר ללא מוסר כליות, וגם לדעת לחיות בלעדיו ללא יגון."
 • פילוסופיה אינה משנה את אופיים של בני אדם, ואינה גורמת להם לבוא על תיקונם."
 • "ישנו כוכב המאחד נפשות עילאיות, גם אם מפרידים ביניהן המרחק והדורות."
 • "יש צורך באומץ רב יותר כדי להינשא מאשר כדי להילחם."
 • "להעמיד אנשים על טעותם פירושו להעליב אותם."
 • "אדם מתעלה על הכול כאשר הוא חדל מלפחד."
 • "התמורה למעשים טובים הם המעשים עצמם."
 • "צריך להטיל ספק בכול, אפילו בחשדותינו."
 • "אנשים המשתעשעים יתר על המידה, משתעממים."
 • "אנשים מגנים תמיד מה שלעשות אינם מסוגלים."
 • סוד הגדול שבחיים הוא להציב לעצמנו מטרה ראויה לשמה, ולעולם לא לחדול מלראותה לפני עינינו."
 • "כל מי שעשה בחייו דבר בעל חשיבות גדולה אינו צריך לבוא על סיפוקו בזאת. הוא חייב להחשיבו כמאומה ותמיד לנסות להתעלות. עלינו תמיד להיות לא מרוצים מעצמנו, גם אם אחרים נראים מרוצים מאתנו."
 • "צריך להיות קמצן יותר עם הזמן מאשר עם הפרוטה. בינתיים אנו מבזבזים אוצר יקר לאין ערוך באופן מעורר רחמים."

קישורים חיצוניים

עריכה