דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא הנאה.


 • "אנו אומרים כי ההנאה היא העיקרון והמטרה של חיים מאושרים." ~ אפיקורוס
 • "לא ניתן לחיות חיי הנאה מבלי לחיות בתבונה." ~ אפיקורוס
 • תקווה ליהנות משתווה להנאה עצמה." ~ פאבר ד'אגלנטן
 • "כזהו רצונם של האלים: כל הנאה מלווה בייסורים." ~ פלאוטוס
 • "מתוך מקורות הנאותינו, צצה מרירות מסוימת האוחזת בנו בגרוננו בעודנו נמצאים בין הפרחים." ~ לוקרטיוס
 • "כאשר אנו נהנים מדבר אחד אנו רוצים במשהו אחר, ולעולם אין אנו מצליחים לבוא על סיפוקנו." ~ לוקרטיוס
 • "כל הדעות שבעולם מסכימות עם העובדה שמטרתנו העיקרית היא ההנאה." ~ מישל דה מונטן, "מסות" (ספר 1, פרק 20)
 • "יאמרו מה שיאמרו על הטוב כשלעצמו, המטרה הסופית העומדת לנגד עינינו היא ההנאה החושנית." ~ מישל דה מונטן, "מסות" (ספר 1, פרק 20)
 • "לא הרכוש כי אם ההנאה גורמת לנו אושר." ~ מישל דה מונטן
 • "תשוקה והנאה גורמות לנו אי שקט במידה שווה." ~ מישל דה מונטן, "מסות" (ספר 2, פרק 15)
 • "מי שאינו חש בכאב אינו חש בהנאה." ~ מישל דה מונטן
 • "מכל הנאות החיים ומכל הדברים הטובים שנפלו בחלקנו, אף לא אחד הוא טהור ללא סייג וחופשי ממידה מסוימת של של צרה וטרדה." ~ מישל דה מונטן, "מסות" (ספר 2, פרק 20)
 • "אדם נולד בשביל ההנאה. הוא מרגיש אותה. אין צורך כלל בהוכחה אחרת." ~ בלז פסקל
 • "אדם שיש לו די מידות טובות כדי לחיות, אם יידע להישאר בביתו בהנאה, לא ייצא משם." ~ בלז פסקל
 • "העולם שקרן. הוא מבטיח לנו הנאה ואינו נותן לנו אלא צער." ~ מאדאם דה מנטנון
 • "אני משוכנעת שיש יתר הנאה בעושר בינוני מאשר בשפע רב." ~ אמילי דה שאטלה
 • "הכרת התודה של רוב בני אדם אינה אלא תשוקה סודית לקבל טובות הנאה." ~ פרנסואה דה לה רושפוקו
 • "הנאה מופרזת יש בכוחה לקצר ימיהם של בני אדם." ~ פרנסואה פנלון
 • "אילו היינו מסירים את האשליות מבני אדם איזו הנאה הייתה נשארת להם?" ~ ברנאר דה פונטנל
 • "אני מכנה הנאה כל תחושה שהנפש אוהבת להרגיש." ~ סטנדל
 • "ככל שאנו מציבים יותר את ההנאה החושנית ביסודה של אהבה, היא משועבדת יותר לקלות דעת ולבגידה." ~ סטנדל
 • "דבר אינו תורם להנאה יותר מן הבריאות." ~ ארתור שופנהאואר
 • "ההנאה שבסיפוק יצר פרימיטיבי חזקה באופן בלתי ניתן להשוואה מזו שבסיפוק יצר מרוסן." ~ זיגמונד פרויד
 • "אנו חשים בהנאות פחות מאשר ביגון." ~ טיטוס ליוויוס
 • "עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל שראת עינו ולא אכל." ~ תלמוד ירושלמי (קידושין, פרק ד')
 • "והנה, מה שהורונו חז"ל הוא: שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול בכל העידונים שיכולים להימצא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא..." ~ מסילת ישרים, פרק א'
 • "אין בכוחנו לאחוז בדבר או ליהנות ממנו כראוי." ~ מישל דה מונטן
 • "הבה נעשה שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת להגביר את אחיזתנו בהנאות חיינו עד האחרונה שבהן." ~ מישל דה מונטן, "מסות" (ספר 3, פרק 13)
 • "היות שאנו מסתכנים באפשרות להיכשל, הבה נסתכן בעודנו נוהים אחר הנאותינו." ~ מישל דה מונטן, "מסות" (ספר 3, פרק 13)
 • "ההנאה מהווה את גילויה העיקרי של התועלת." ~ מישל דה מונטן, "מסות" (ספר 3, פרק 13)
 • "הנעימות שבהנאות הן אלה שאותן אנו מתכננים בתוך עצמנו." ~ מישל דה מונטן
 • "גם אם אנו נהנים ממעשינו הרעים, הנאה זו כרוכה במורת רוח ובנקיפת מצפון הגורמות לנו ייסורים." ~ מישל דה מונטן
 • "ההנאה עצמה מכאיבה וקודרת כאשר היא מגיעה לשיאה." ~ מישל דה מונטן, "מסות" (ספר 3, פרק 10)
 • "מה צורך יש לי בטובין שמהם אינני יכול עוד ליהנות?" ~ מישל דה מונטן, "מסות" (ספר 3, ספר 10)

ראו גםעריכה