מהירות

קצב וכיוון של שינוי מיקום של גוף כפונקציה של זמן

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא מהירות.


ראו גם

עריכה