מהירות

קצב שינוי מיקום של גוף כפונקציה של זמן, וכיוון השינוי

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא מהירות.

Merel de knegt.jpg

ראו גםעריכה