מהירות

קצב וכיוון של שינוי מיקום של גוף כפונקציה של זמן

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא מהירות.

Merel de knegt.jpg

ראו גםעריכה