דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא מותרות.


  • "אני שונאת ומתעבת מותרות." ~ בריז'יט בארדו
  • תרבות איננה בגדר מותרות; היא בגדר הכרח." ~ גאו כסינג'יאן
  • "מותרות משחיתים את המוסר ואת הטעם הטוב." ~ ז'וזף ז'ובר
  • "כפי שדברי מותרות גורמים לנפש לחיות בחזיונות שווא, החיסכון מחשל אותה." ~ שבליה דה מרה
  • "דברי מותרות ודברים חסרי תועלת דרושים לאנשים יותר מאשר דברים הכרחיים." ~ רנה בארז'אבל
  • "רפובליקות מתות בגלל מותרות; מונרכיות - בגלל מחסור." ~ שארל לואי מונטסקייה
  • "הילדים של היום אוהבים מותרות, יש להם נימוסים גרועים, הם בזים לבעלי סמכות." ~ סוקרטס
  • "באשר לדברים הנוגעים לגוף, טול רק את מה שהכרחי באמת,למשל - אוכל, משקה, ביגוד, בית ומשרתי בית. הסר כל דבר שיש בו משום ראווה או מותרות." ~ אפיקטטוס

ראו גם עריכה