דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא סובלנות.


 • "נסיעות מלמדות סובלנות." ~ בנימין ד'יזראלי
 • "מכות פרגול בילדותנו מובילות לאי סובלנות בבגרותנו." ~ מלקולם דה שאזאל
 • "אין בנמצא אי סובלנות גדולה יותר מזו של ההיגיון." ~ מיגל דה אונאמונו
 • "דרושה סבלנות רבה כדי להיות סובלני." ~ סטניסלב יז'י לץ
 • "התוצאה העליונה של החינוך היא הסובלנות." ~ הלן קלר
 • "מדוע הסובלנות חשובה כל כך? כי היא גורמת לנו לשים לב." ~ פאולו קואלו
 • "נוכחתי לדעת כי אלו שמשיגים שלום, לעולם לא מקבלים מכשולים כמובנים מאליהם, במיוחד כאלו שמורכבים מקנאה עיוורת, חוסר סובלנות ומסורת קשיחה." ~ בנזיר בהוטו
 • "למדתי שתיקה מהדברנים, סובלנות מחסרי־הסובלנות, ואדיבות מחסרי־האדיבות; עם זאת משונה – אני איני מכיר טובה למורים אלה." ~ ג'ובראן ח'ליל ג'ובראן
 • "סובלנות נדרשת במקום שבו צפויה פגיעה או אי־נוחות מהתנהגות הזולת על־פי אמונתו. סובלנות מקורה בשורש סבל שפירושו גם לשאת וגם להתענות." ~ מרושק במקראה חינוך ודמוקרטיה מאת דן זקס, עמוד 566
 • "אין הם מהווים קהילה ממש בהנהגתו של ראש מבני אומתם, אלא כל משפחה לחוד תיהנה בשלווה מהגנת חוקי המדינה לפי הסובלנות שניתנת לה על ידי הממשלה של אוסטריה התחתית. לא יותר להם שום פולחן דתי פומבי, שום בית־כנסת פומבי, שלא יורשה להם להקים בית דפוס משלהם עבור ספרי תפילה וספרים עבריים אחרים." ~ על היהודים בכתב הסובלנות
 • "יהודי הנו סמל הסובלנות האזרחית והדתית. 'ואהבתם את הגר', ציווה משה, 'כי גרים הייתם בארץ מצרים'. מילים אלה נאמרו באותם ימים ברבריים ורחוקים, כשמקובל היה בקרב העמים לשעבד זה את זה." ~ לב טולסטוי
 • "[התנועה] תפעל למען סובלנות והכרת השונה – על תפיסת עולמו, חייו ותרבותו תוך מאמץ לגשר בין בני האדם השונים בחברה." ~ מתוך התפיסה הערכית של תנועת הצופים העבריים בישראל
 • "לוק לא היה הראשון שכתב בזכות הסובלנות הדתית. אולם פנייתו הייתה הנרגשת ביותר, הישירה ביותר ובעלת העוצמה הרבה ביותר... איגרתו של לוק הניעה את הדורות הבאים לאמץ לעצמם את רוח הסובלנות בענייני הדת. היא עדיין מהווה חלק מהותי של האידאל הדמוקרטי הליברלי וחורגת מעבר לזמן חיבורה." ~ האנציקלופדיה לפילוסופיה, לונדון וניו יורק 1967
 • "לשתי האיגרות על הסובלנות הדתית חשיבות רבה מבחינה היסטורית שכן הייתה להן בשעתן תהודה גדולה והן השפיעו השפעה ניכרת על שניים מענקי הדור ההוא: ברוך שפינוזה ופייר בייל. חשיבותן אינה היסטורית בלבד והן מאירות פנים אחדות מן המכלול המורכב והסבוך של סוגיית הסובלנות... דיונו הבהיר, המרוכז והקריא, החריף והאירוני לעתים, והסובלני תמיד, של לוק מעורר אותנו לעיון מחודש בזכות הסובלנות הדתית על סוגיה, שהיא גם סוגיה מרכזית מאוד לחיינו, בעיקר בעיר ירושלים שבה התפרסם לראשונה תרגום זה." ~ יעקב גולומב, פתח דבר – "איגרות על הסובלנות" מאת ג'ון לוק בעריכת יעקב גולומב, תרגום יורם ברונובסקי
 • "אנו, עמי האומות המאוחדות, נחושים בדעתנו להציל את הדורות הבאים מפורענות המלחמה... לאשרר את האמונה הבסיסית בזכויות האדם, בזכויות ובערך של האדם כאדם... ולשם השגות מטרות אלו ננהג סובלנות ונחיה יחדיו בשלום אלה עם אלה כשכנים טובים." ~ מגילת האומות המאוחדות
 • דמוקרטיה אמורה להיות מנת חלקם גם של מי שאינם מאמינים בה. היא מחייבת סובלנות גם כלפי חסרי הסובלנות." ~ השופט אליהו מצא בתיק כהנא נ' מדינת ישראל (ע"פ 6696/96)
 • "יש להבחין בבירור בין סובלנות של נטייה אחרי משב רוח לבין סובלנות חיובית. סובלנות המבטאה היעדר אכפתיות של המחנך או כניעה לתקיפים שבכיתה או הסתגלות לאופנה, אינה סובלנות חיובית. למעשה, אדם שיש לו אמונה חזקה, מסוגל יותר להעריך את האמונה החזקה של האחרים ולהעניק להם את תשומת הלב והיחס הראוי. מחנך, שיש לו השקפות והוא נאמן להן ואינו מעלים אותן, אך הוא מסוגל להקשיב לתלמידיו, מכיר בזכותם לחלוק ולהשיג ומוכן לעמוד מול ביקורתם בכבוד, הוא המופת לסובלנות החיובית. סובלנות ממין זה היא הסובלנות החיובית, שאותה יש לטפח ועליה יש להגן." ~ שלום לוין, במועצה הפדגוגית המרכזית של הסתדרות המורים, 23 בדצמבר 1987
 • "לחימה בעת הזאת בהיותה ממושכת ומוגבלת מחייבת את לוחמי הגדוד ומפקדיו למידה רבה של סובלנות: סבלנות ברכישת המטרה שפעמים עושה שימוש ציני באוכלוסיה תמימה. סבלנות ואורח נשימה מול עימות מתמשך העלול לגרור לשאננות ואדישות. סבלנות בהמתנה לניצחון המורכב מאוסף ניצחונות קטנים. כמו כן עם הסבלנות נדרשת התמדה: התמדה יומיומית ברדיפה אחר אויב אכזר המשחר לטרף אזרחים חפים מפשע במדינת ישראל, אויב אשר אינו בוחל בהריגת ילדים ומוצצים בפיהם. התמדה בחדשנות מבצעית, בחוסר הקיבעון בשיטה וביכולת להפתיע את האויב כל פעם מחדש. התמדה בשמירת דמותנו כלוחמים בצבא הגנה לישראל על כל ההבטים המסורתיים המשתמעים מכך וזאת למרות השחיקה הבעייתית. ולבסוף, לעתים קרובות ככל האפשר, כדור בין העיניים: הדיוק בפגיעה הכירורגית הוא זה המפריד אוכלוסיה תמימה החפצה בשקט מאויב ציני. בניית ההבנה אצל האויב, באמצעים אלימים ומדויקים כי ברצונו להתיש אותנו טמונה התשתו. כאמור, אין זו שעת סיכומים. הגדוד מחויב להמשיך ולרכז את מירב זמנו, מרצו וכישרונו בעשייה המבצעית; עוד כשירויות שיפתיעו את האויב ויגרמו לפגיעתו, עוד התעקשות על אימון נוסף, מסדר נוסף עוד טכניקה קרבית נלמדת... כל שמשרת את המשימה במישרין או בעקיפין נמצא במרכז." ~ דבר המג"ד, אמיר ברעם, לגדוד 890 בנוגע למוטו הגדודי. מתוך האתר הרשמי של חטיבת הצנחנים.
 • "תופעות של פגיעה בחיילים, שוטרים ונושאי תפקידים ממלכתיים. מניסיוני אומר כי אין דרך אחרת לטיפול באותם גורמים אלא להוקיעם פומבית ולגלות כלפיהם אפס סובלנות תוך מתן גיבוי מוחלט למפקדים." ~ גדי שמני על אלימות אותה מגלים אזרחי ישראל כלפי חיילים ושוטרים
 • "החינוך יטפח הבנה, סובלנות וידידות בין כל העמים והקיבוצים הדתיים והגזעיים, ויסייע למאמץ של האומות המאוחדות לקיים את השלום." ~ ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, סעיף 26

ראו גםעריכה