מרירות

מרירות היא הרגשה של טעם מר, תחושת התמרמרות וטינה.

Vittore Carpaccio 110.jpg