Shabat Candles.png משתמש זה שומר שבת, ומבקש לא להשאיר לו הודעות בשבתות וחגים
TempleJerusalem.jpg משתמש זה מאמין ופועל למען הקמת בית המקדש השלישי


דפים שערכתיעריכה

דפים שהייתי שותףעריכה