פתיחת התפריט הראשי

שמשון

גיבור מקראי

שמשון היה השופט השנים עשר, והאחרון המתואר בספר שופטים. בתקופת פעולותיו היה דרום הארץ בשליטת הפלשתים. לפי המתואר בתנ"ך, שמשון גדל כנזיר אלוהים, וכל זמן שנזירותו נשמרה חנן אותו האלוהים בכוח על-טבעי, שבו השתמש כדי להכות בפלשתים. שמשון מהווה מופת של גבורה וכוח. ביהדות, למשל, נודע בכינויו העממי "שמשון הגיבור". באמנות ובספרות התאולוגית הנוצרית מסמל שמשון את מעלת הגבורה, אחת משבע המידות הטובות בתאולוגיה הנוצרית, המבוטאת, לעתים, באמצעות אלמנטים הלקוחים מסיפורי שמשון.

 • "אחודה-נא לכם חידה, אם הגד תגידו אותה לי שבעת ימי המשתה ומצאתם ונתתי לכם שלושים סדינים ושלושים חליפות בגדים... ויאמר להם מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק."
 • "לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי."
 • "אותה קח לי כי היא ישרה בעיני"
 • "בלחי החמור חמור חמורתים, בלחי החמור הכיתי אלף איש."
 • "מורה לא עלה על ראשי כי נזיר אלוהים אני מבטן אמי, אם גלחתי וסר ממני כחי וחליתי והייתי ככל האדם."
 • "הניחה אותי והמישני את העמודים אשר הבית נכון עליהם ואשען עליהם."
 • "ה' אלוהים זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלוהים ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלישתים."
 • "תמות נפשי עם פלישתים!"

נאמר עליועריכה

 • "ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו" ~שופטים
 • "שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניו" ~מסכת סוטה
 • "אמר שמשון לפני הקב"ה 'ריבונו של עולם זכור לי עשרים ושתים שנה ששפטתי את ישראל ולא אמרתי לאחד מהם העבר לי מקל ממקום למקום' " ~מסכת סוטה
 • "שמשון חיגר בשתי רגליו היה שנאמר שפיפון עלי ארח" ~מסכת סוטה
 • "בין כתיפיו של שמשון ששים אמה" ~מסכת סוטה

קישורים חיצונייםעריכה

  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: שמשון