נחושת

יסוד כימי בעל המספר האטומי 29

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא נחושת.

נחושת בטבע