ניטשה והאסתטי

ניטשה והאסתטי הוא ספר מאת איתן מכטר הדן בספרו של פרידריך ניטשה, "המדע העליז", ומנסה לעמוד על כמה ממאפייני גישתו של ניטשה כלפי החיים וכלפי האמנות. הספר יצא לאור ב־2018.

עטיפת הספר

  • "[ניטשה] אינו מכיר בסופיותה של היצירה ורוח האדם."
  • חיים הם ביטוי מתמיד של ניגודים והיפוכי דברים: תמורה לצד קיבעון, יופי הנגזר מכיעור."
  • "הניסיון להעמיד את העולם על 'העיקר האחד' מחסיר מיד מן העולם את מורכבותו ומסלק כל מה שאינו נגזר מהמוניזם האחדותי."
  • אמנות... יודעת להכיל את המורכבות של החיים ואינה שואפת לרדוקציה או לכניעה של הרגש לעקרונות ולאידאלים שעלולים לסרס את יצר החיים."

נאמר עליועריכה

  • "חשיבותו של ספר צנוע זה שמחברו נוטל את חיבורו המרכזי של ניטשה, 'המדע העליז', הבנוי מאוסף של פרקים ואפוריזמים שלכאורה אין כל קשר ביניהם, ושוזר אותו לתלכיד עקיב ומקיף." ~ יעקב גולומב