סנקה

פילוסוף, מדינאי ומחזאי רומי

לוקיוס אנאוס סנקה נודע גם בפשטות כסנקה, או כסנקה הצעיר (3 לפנה"ס - 65 לספירה) היה פילוסוף, מדינאי, ומחזאי רומאי, ב"תקופת הכסף" של הספרות הלטינית.

סנקה

כלליעריכה

 • "זה שאמיץ הוא חופשי."
 • "חיים, שנוצלו כהלכה, הם ארוכים מספיק."
 • "החיים הם מלחמה."
 • "החזק ביותר הוא השולט על עצמו."
 • "כל עוד אתה חי - עליך להמשיך ללמוד כיצד לחיות."
 • "המחזה האמיץ ביותר הוא לראות אדם גדול מתאבק עם קושי."
 • "זה המרחם על הרשעים, פוגע בצדיקים."
 • "קל יותר לגרש תשוקות מזיקות מאשר לשלוט בהן, וקל יותר למנוע את כניסתן מאשר לשלוט בהן אחרי שהן כבר נכנסו."
 • עבדות המפרכת ביותר היא העבדות לעצמך."
 • "אם אדם אינו יודע לאיזה מפרץ הוא חותר, אזי כל רוח תהיה הרוח הנכונה."
 • "כל אחד יכול לקחת מן האחר את החיים, אך איש לא יוכל לקחת את המוות מאתנו. אלף דרכים פתוחות אליו יש לנו."
 • "אלים כה רבים זועקים על מותו של אחד האנשים."
 • "הם עניים בתוכו של העושר שהיא הדלות הגרועה ביותר."
 • "אין צורך בדיבור אלא בניווט."
 • "חשוב נא זאת למשימה גדולה לשחק תפקידו של אדם אחד."
 • "הדבר הגדול שבשלטון הוא שהנתינים נדרשים לא רק לסבול אלא גם לשבח את מעשיו של אדונם."
 • "עבדות אינה מחזיקה אלא במעטים, אך רבים בה מחזיקים."
 • "מקומות סגורים קוראים לגנב. הפורץ פוסח על כל מה שפתוח."
 • "ראיתי מאה ארנבות מצילות את עצמן משיני כלבי הצייד. יש כאלה שהצליחו להישאר בחיים על אף תלייניהם."
 • "צרות לא ודאיות מייסרות אותנו יותר מכל."
 • "הרי כל גסות רוח מקורה בחולשה."
 • "אנו לומדים לא למען החיים אלא בשביל חדר הלימודים."
 • "עתה משהופיעו המלומדים חסרים אנשים טובים."
 • "שעתנו הראשונה שנתנה לנו את חיינו כבר התחילה לכרסם בהם."
 • "אדם זה כאן מאושר ולאדם זה שם האושר משמש ברק חיצון בלבד."
 • "התמורה למעשה טוב הוא המעשה עצמו."
 • "מי שיש לו כוח רב, צריך להשתמש בו ברכות."
 • "כל דור יתרום את חלקו, וכל דור נכבד מקודמיו."
 • "פתגמים ואמרות הם בעלי ערך רב; כמה פתגמים שימושיים יתרמו לחיים מאושרים יותר מספרים עבי כרס, בלתי מושגים"

על החיים הקצרים (49 לספירה)עריכה

 • "בעוד אנו מתכוננים לחיות, החיים חולפים ועוברים."
 • "חיינו אינם קצרים, אבל אנו מקצרים אותם."
 • חיים ארוכים דיים בעבור מי שיודע לעשות בהם שימוש נכון."
 • "אנו עושים שימוש רק בחלק קטן של חיינו."
 • "כל חיינו אנו לומדים איך לחיות ואיך למות."
 • "אנו מבזבזים את זמננו כאילו לא היה לו מחיר כלל."
 • "כשאנו מבזבזים את זמננו, אנו מבזבזים את חיינו."
 • "החכם לא יהסס ללכת לקראת המוות בצעד בטוח."
 • "הפילוסופים יפתחו בפניך את הדרך אל הנצח."
 • "אין בנמצא דבר שמרוצת הזמן איננה מכלה, אך דבר לא יפגע ביצירותיה של הפילוסופיה."

על החיים המאושרים (58 לספירה)עריכה

 • "קודם כל דרושה לנו נפש יציבה השולטת בעצמה."
 • "חיים מאושרים פירושם להיות בעל נפש חופשייה ויציבה, הנמצאת מעבר להישג ידן של החרדה ושל התשוקה."
 • "הטוב העליון פירושו להיות בעל נפש הבזה לתעתועי הגורל, ושמחה במידות הטובות."
 • "הבה נניח לטוהר המידות להובילנו, ונצעד בבטחה."
 • "אדם מאושר מוצא בתוך עצמו את מקורות הנאתו."
 • "לנפש יש את תענוגותיה."
 • "איש אינו מאושר אם נפשו אינה בריאה."
 • "איזהו מאושר? השמח בחלקו."
 • "על האדם לעצב את חייו."
 • "לחיות מאושרים פירושו לחיות בהרמוניה עם הטבע."
 • "אין צורך במותרות כדי להשביע את רצונו של הטבע."
 • "החכם איננו מייחס חשיבות לעושר, ובעיני הסכל העושר הוא הכול."

על שלוות הנפש (63 לספירה)עריכה

 • "יש ללמוד לתת למחשבה להירגע. אחרי מנוחה היא מתעלה ונעשית ערנית ובטוחה יותר. כמו שאסור לנצל יותר מדי אדמה פוריה, (כי נכלה במהרה את כוחותיה אם נאלץ אותה ללא הרף לתת את יבולה), עבודה ללא הפסקה תשבור את התלהבות הנשמה."
 • "אדם חייב להתחשב עם נפשו, ומזמן לזמן לתת לה מנוחה שתשפיע עליה כמזון מרענן. הוא חייב גם לטייל בחיק הטבע, כי האוויר הצח והשמים מעוררים ומחיים את הבינה. לפעמים, יש צורך בשינוי מקום, בנסיעה, באופק שונה, כדי לצייד את הבינה בעוצמה מחודשת."
 • "אנשים רבים היו מסוגלים להגיע לחוכמה אילו האמינו כי הם יכולים להגיע אליה, אילמלא העמידו פנים שהם אינם יודעים על מגרעותיהם. אין צורך לדמיין כי התרפסותנו היא פחות הרת שואה מזו של זולתנו. מי יעז לומר את האמת? מיהו האדם, שבחברת המון פרוצות מחניפות, לא יציע לשלם מחיר גבוה יותר עבור דברי החנופה המיועדים אליו?"
 • "צריך להתרגל לשמור על מרחק מן המותרות, ולהביא בחשבון את התועלת שבכל דבר, ולא את מראהו בלבד. הבה נאכל כדי להשביע את רעבוננו, ונשתה כדי לרוות את צמאוננו. הבה נלמד לטפח את המתינות בתוכנו, למַתֵן את אהבתנו לפאר והדר, להתגבר על גאוותנו, לשלוט בכעסנו, להיות שלווים בדלותנו... הבה נקווה לעושר, פחות מאשר לעושרנו הפנימי."
 • "אדם יכול לסבול ביתר קלות שלא יהיה לו דבר, מאשר לאבד את עושרו. באותה מידה, אנו רואים גם כן, כי לדלות יש פחות מכאובים מפני שהיא פחות מסתכנת בריצה. תהיה זו טעות לחשוב כי העשירים מקבלים ביתר אומץ לב את צרותיהם. הגוף, אם גדול או קטן, הפצעים מכאיבים לו באופן שווה."
 • "ואשר למוות, רגע זה שבו הנשמה מתרחקת מן הגוף חולף במהרה. הוא קצר מדי מכדי שבו נהיה מסוגלים להיות בהכרה. כחבל החונק אותך, כמים הגורמים לחנק בטביעה, כאשר אתה מרסק את ראשך בנפילה על הרצפה, או כשאתה שואף אדים החונקים אותך. יהיה מה שיהיה האמצעי, התוצאה היא מהירה. האם אין פנינו חייבים להסמיק מרוב בושה מדבר הנמשך זמן כה קצר והגורם לנו לפחד זמן כה רב?"
 • "פעמים רבות אנו מתים מפחדנו למות."
 • "מי שמפחד מן המוות, לא למד מעולם את תפקיד האדם. אך מי שאומר לעצמו, למן הרגע הראשון שהוא בא לעולם, שגורלו כבר נקבע, ינהל את חייו ביתר שלווה... מי שכך מכין את עצמו, ושכך מצפה לאסונו, דבר לא ידהימו."
 • "האכזבה פחות קשה, כשאין אנו מצפים מראש להצלחה."
 • "מה שיכול לפגוע באדם אחד, יכול לפגוע בכל האחרים. אם נחדור לעומקה של אמרה זו, אם היא נכונה לגבי מספר רב של אסונות שבכל יום קורים לזולתנו, ואם נחשוב שאסונות אלה עלולים לקרות לנו באותה מידה, נהיה אנשים המצוידים בנשק זמן רב לפני ההתקפה. כאשר הסכנה מגיעה, אין לנו כבר זמן לחזק את עצמנו כנגדה."
 • "הדבר הראשון שממנו עלינו להימנע, הוא להתרגש מדברים חסרי תועלת, בצורה זו או אחרת... הימנעו נא ממה שתוצאותיו אינן עומדות ביחס שווה למאמץ. כי זה כמעט קטלני, כשמצב רוחנו מעיק עלינו, יהא זה לאחר מפלה, או הצלחה שעליה פנינו יאדימו מבושה."
 • "בצרותינו האישיות, לעולם אין לתת מקום ליגון, אלא כפי שהטבע דורש, ולא ממה שמתחייב על פי כללי הנימוס. אנשים רבים מזילים דמעות על מנת שנראה אותן, ועיניהם נעשות יבשות עד מהרה, כאשר איש לא מתבונן בהן! אך הם יחשבו זאת לבושה שלא לבכות כאשר כך עושים כולם. הנוהג משועבד לדעה המקובלת, והרוע משתרש כטבעי יותר מכל הרגשות. גם ליגון יש מגרעות."
 • "חוסר העזה אינו נובע מקיומם של קשיים, אלא קשיים נובעים מחוסר העזה."
 • "שפע של מזון מפריע למחשבה ואכילה גסה חונקת את הנשמה."

מכתבי מוסר (64 לספירה)עריכה

 • "אם יש ברצונך להיות חופשי לחלוטין, עליך להיות עבד לפילוסופיה."
 • "מי שהופך עבד לפילוסופיה משתחרר בו במקום ובו בעת."
 • "גוף שנרפא עלול לחלות שנית, אך נפש שנרפאה נשארת בריאה תמיד."
 • "הפילוסופיה היא מדע החוכמה, והחוכמה היא אמנות החיים."
 • אושר הוא המטרה; אך לא ההנאה החושנית אלא המידות הטובות מהוות את הדרך אליו."
 • "בסופו של דבר, הכנות, טוב הלב והצדק מעניקים לנו אושר גדול יותר מאשר התענוגות."
 • "הימנע מלהימצא בין קהל רב, אך אם אתה חייב להיות שם, פרוש לתוך עצמך."
 • "החיים אינם תמיד כה טובים כדי שנמשיך להחזיק בהם, טובה המנוחה לאחר עבודה מאומצת."
 • "מה שפל יותר מאשר לפחד כשאנו מגיעים אל החופש?"
 • "אפשר לקנות את החופש במחיר מועט של דקירת סיכה."
 • "להרהר במוות כמוהו כלהרהר בחירות; מי שמת משתחרר מכבלי העבדות."
 • "החכם חי כל עוד הוא רוצה, לא כל עוד הוא יכול."
 • "החיים אינם מחזיקים איש נגד רצונו; הם אינם מכריחים איש להמשיך ולשאת בהם."
 • "התורה הסטואית מלמדת לא להימלט מן החיים כי אם לצאת מהם."
 • "להיות נע ונד הוא סימן היכר של נפש חולה."
 • "סימן ההיכר של נפש ערוכה היטב הוא יכולתה להישאר במקום אחד ולחיות בחברת עצמה."
 • "זה מה שקורה כשאתה נחפז במבוך: ככל שאתה הולך מהר יותר, כך אתה מסתבך יותר."

קישורים חיצונייםעריכה

  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: סנקה