האסכולה הסטואית

אסכולה פילוסופית

האסכולה הסטואית (או סטואיזם) היא השקפה פילוסופית המדגישה את יכולת האדם להשפיע על תגובתו הרגשית לאירועי החיים.

איור של אפיקטטוס מחשובי הפילוסופים הסטואים

 • "קבל ללא תלונה את הקשיים שהחיים מערימים עליך." ~ זנון מקיטיון
 • "אושרך בחייך תלוי באיכותן של מחשבותיך." ~ מרקוס אורליוס
 • "הלא אין מקום שליו ורגוע יותר אשר אליו בן האדם נסוג זולת אל נפשו שלו, ובייחוד אדם שבחובו מכמנים כאלה, אשר אם יביט בהם תבואנו מיד נינוחות מלאה." ~ מרקוס אורליוס
 • "מה שמפחיד אותנו הוא לא המציאות, אלא המציאות כפי שהיא נתפסת במוחנו." ~ אפיקטטוס
 • "תמציתה של הפילוסופיה היא בכך שאדם חייב לחיות באופן שחייו לא יהיו תלויים בגורמים חיצוניים." ~ אפיקטטוס
 • "הבה נאכל כדי להשביע את רעבוננו, ונשתה כדי לרוות את צמאוננו. הבה נלמד לטפח את המתינות בתוכנו, למַתֵן את אהבתנו לפאר והדר, להתגבר על גאוותנו, לשלוט בכעסנו, להיות שלווים בדלותנו." ~ סנקה
 • "הסטואיזם היא התרכזות בחיים פנימיים." ~ אלכסנדר גרנט
 • "יש לנו שליטה על התהליך ולא על התוצאה." ~ אריק בארקר
 • "הדבר היחיד שבו אנו שולטים לחלוטין, ולכן הדבר היחיד שצריך להדאיג אותנו, הוא השיפוט שלנו לגבי מה טוב." ~ אליף באוטמן
 • "היכולת להסיר מעל שכמנו את כובד האחריות על דברים שאינם בשליטתנו היא תמצית המחשבה הסטואית." ~ בועז מזרחי
 • "ניתן לחזק יכולת עמידה סטואית, למעט במקרים בהם יש צורך בפעולה מידית, על ידי הסטת מחשבותינו מגורם הפחד." ~ ברטראנד ראסל
 • "הסטואיקנים האמינו שגורל האדם נקבע מראש, ולכן הדרך הטובה לחיות היא לקבלו בהשלמה. כדי לצמצם את הסבל, מוטב להיות כמה שפחות תלויים בגורמים חיצוניים שאינם בשליטתנו ועשויים להשתנות לרעה. בנוסף, במקום להתמקד בהתרחשויות שאין לנו שליטה עליהם, עלינו להתמקד בשיפוטנו, המצוי תחת שליטתנו. כך, גם אם נגזר על כולנו למות, באפשרותנו לבחור כיצד להתייחס אל המוות. לפי הסטואיקנים, אין טעם לכעוס על דברים שאין בכוחנו לשנות, ולא להיקשר לדברים שסופם להילקח מאתנו. עלינו להימנע מלהשאיר קלפי מיקוח בידי הגורל, ולוותר מרצון על כל הנכסים שאובדנם יצער אותנו עוד לפני שיקרע אותם הגורל מידנו." ~ נועה לימונה (מקור)

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה