פנטומימה

אמן במה שמופיע בתנועה ללא מילים

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא פנטומימה.

אמנית פנטומימה

  • "הסדר החברתי אינו אלא פנטומימה." ~ אלכסנדר ז'ארדן, 'הרומן של ז'ארדן'
  • "עד שילינה יוצאת ממנו המהגר מנסה לקשור שיחה על החבשי, אבל זו יותר שיחה של פנטומימה או חרשים אילמים." ~ יוסף מונדי, 'מהגר עובר ושב'
  • "הודיע לאמו שאיננו רוצה עוד לחיות על חשבונה וכי החליט להרוִויח כסף: הוא יופיע בערבים בהצגות פנטומימה." ~ אהרן מגד, 'הגמל המעופף ודבשת הזהב'
  • "היה לי בהצגה קטע פנטומימה של איש שלג שנמס מאהבה, ובמאי מהלימודית שראה את ההצגה התרשם מאוד מאיזה ניואנס שעשיתי עם הזרת." ~ ציפי מור
  • "מה זה? שאלה בפנטומימה? דיבורים, חבוב, דיבורים." ~ הגשש החיוור

ראו גם

עריכה