שפת גוף היא מכלול של הבעות פנים, תנועות ותנוחות גופניות.


  • "אנו יכולים לומר הכול במבט." ~ סטנדל
  • "כמה עצבות יש במבט הזה שלך." ~ קרן פלס
  • "מביטים במבט סקסי מחכים להיזון חוזר, ופתאום רעם ביום בהיר, זה לא עובד." ~ יונה וולך
  • "שפת גוף, כמו כל תקשורת לא־מילולית כוללת ביטוי ויכולת פענוח... בספורט רוב התקשורת מתרחשת בעזרת הגוף." ~ אליס קשמור (Ellis Cashmore)
  • "אנחנו קולטים כל הזמן, באופן בלתי מודע, מסרים לא מילוליים מהאדם שאיתו אנחנו מתקשרים." ~ גבריאל רעם
  • "סגנונות ספציפיים של שפת הגוף קשורים לשוני תרבותי. יחד עם זאת, ישנה שפה אוניברסלית." ~ דניאלה קידר
  • "סקס הוא התאחדות עם אדם אחר כשגופך ונשמתך עירומים בפניו." ~ אינגה מוסקיו
  • "אנחנו משדרים מידע לעולם כל הזמן על זהותנו, רגשותינו, מעמדנו וכוונותינו באינספור דרכים שרק מיעוטם מילולי." ~ יורם שורק
  • "שפת הגוף ודיוק לא הולכים ביחד, כי שפת הגוף היא שפה של הרגש, ורגשות אי אפשר למדוד ולכמת." ~ גבריאל רעם
  • "המדיום שאני מרגיש בו הכי נוח הוא דווקא הטלוויזיה, הקשר ביני לבין הצופה, היכולת שלי להסביר מסרים שלפעמים לא נמצאים במילה אלא במבט, בתנועת יד או בהדגמה ויזואלית – אלה דברים שברדיו אי אפשר לעשות." ~ דוד ויצטום

ראו גם

עריכה