צומח

Plantae, ממלכה של אורגניזמים המבצעים פוטוסינתזה

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא צומח.