קטגוריה:אולטרהקצר

קטגוריה זו כוללת את דפי הציטוטים הקצרים ביותר, שיש להרחיבם בדחיפות.