קיטש

חפץ שיוצר בזול שמזהה את בעליו עם סטטוס חברתי חדש. אי-אומנות

קיטש הוא מושג שאינו מוגדר היטב. משתמשים בו כשם גנאי לטעם אמנותי בעל מאפיינים מסוימים הנחשבים כאלה. משתמשים במושג גם באופן רחב יותר כל מנת לציין כל אמנות יומרנית או בטעם רע, וכן פריטים המיוצרים בייצור המוני שנחשבים נדושים או גסים.

מילן קונדרהעריכה

(מתוך "הקלות הבלתי נסבלת של הקיום", 1984)

  • "הקיטש הוא מחיצה מתקפלת המסתירה את המוות."
  • "סבינה הייתה מעדיפה לחיות בעולם כמו שהוא עם העוני והתורים האין סופיים, מאשר לחיות בעולם של אידיוטים מחייכים. האידיוטים המחייכים זקוקים לקיטש על מנת לפשט את מורכבותו הבלתי אפשרית של העולם."
  • "במקום בו שולטת תנועה פוליטית אחת ויחידה ובידה כל הכוח, אנחנו מצויים מיד בממלכת הקיטש הטוטליטארי."
  • "כאשר מדבר הלב, לא נאה שהשכל יסתור אותו. בממלכת הקיטש שולטת רודנות הלב. הקיטש מעלה בעינינו שתי דמעות, בזו אחר זו, הדמעה הראשונה אומרת : 'איזה יופי, ילדים רצים על הדשא!' הדמעה השנייה אומרת : 'איזה יופי, כמה נחמד להתרגש, עם כל האנושות, למראה ילדים רצים על הדשא!'. רק הדמעה השנייה הופכת את הקיטש לקיטש. אחוות האדם על כדור הארץ יכולה להבנות רק על הקיטש."