קיצוניות

דעה חריגה משמעותית מהקונצנזוס, עד כדי רצון לשינוי קיצוני של המצב הקיים

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא קיצוניות.


ראו גםעריכה