קרחון

גוש קרח ענקי, המורכב ממים שקפאו

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא קרחון.