תרופה

חומר המשמש ברפואה

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא תרופה.

תרופות

כללי עריכה

כמטפורה בחיי האדם עריכה