תרופה

חומר המשמש ברפואה

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא תרופה.

תרופות

כלליעריכה

כמטפורה בחיי האדםעריכה