רשע

מונח ביהדות המתייחס לאדם העושה רע

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא רשע.


כללי

עריכה
 • "האכזריות נובעת מחולשה." ~ סנקה
 • "שרירות לב - זהו כוח שהגיע לידי שיגעון." ~ אונורה דה בלזאק
 • "ההופך עצמו למפלצת משתחרר מן הכאב של היות אדם." ~ סמואל ג'ונסון
 • "האם אין זו מידת נפש בזויה לדמות את האויב תמיד כמרושע." ~ פרידריך ניטשה
 • "פרט להבעת הרשעות שיש לכולנו, האיש נראה הגון מספיק." ~ מרק טווין
 • "הרשע מסית למלחמה, הצדק עורך מלחמה - אילולא הצדק היינו זוכים לשלום בעולם." ~ המרקיז דה וובנארג
 • "החלש יש והוא מעמיד פני רשע, אך הרשע לרוב מעמיד פני צדיק." ~ וובנארג
 • "הכרח שכל אדם נורמלי יתפתה לעתים לרצות לירוק על ידיו, להניף את הדגל השחור ולהתחיל לשסף גרונות." ~ ה. ל. מנקן
 • "אכזריות היא אחד הרגשות האנושיים הטבעיים ביותר, אחת מנטיות אנוש המתוקות ביותר, אחד הרגשות האינטנסיביים ביותר שקיבל האדם מן הטבע." ~ המרקיז דה סאד
 • "אם תראה לעתים בן בליעל וטוב לו - דע כי גם לפיו של כלב רע תיפול לעתים עצם שמנה." ~ הנרייטה סאלד(וצ)
 • "נבל הוא מי שרואה עצמו נבל." ~ מיגל דה סרוואנטס
 • "יש רשעים שאלמלא קורטוב הטוב שבהם, הייתה סכנתם מועטת." ~ פרנסואה דה לה רושפוקו
 • אמת העצובה היא שרוב מעשי הרשע נעשים בידי אנשים שמעולם לא החליטו במודע להיות טובים או רעים." ~ חנה ארנדט
 • "אין בנמצא מקום מקלט לרשעים." ~ מישל דה מונטן
 • "החיים נפלאים, אבל אפשר לסמוך עליהם שיהיו אכזריים." ~ נוח גורדון
 • "מי שראוי לעונש מצפה לו, ומי שמצפה לו כבר סובל ממנו; הרֶשע מייסר את עצמו." ~ מישל דה מונטן
 • " בעוד אנו נרתעים מדברי חנופה אנו מטים אוזן קשבת לדברי השמצה ורוע לב. שכן החנופה כרוכה בחרפת ההתרפסות ואילו הרשעות עוטה חזות כוזבת של חירות." ~ טקיטוס, דברי הימים, ספר ראשון.
 • "מוזר הדבר! בכל הזמנים היו הנבלים משתדלים לכסות את מעשי תועבותיהם באיצטלה של מסירות לדת, למוסר, לאהבת המולדת." ~ היינריך היינה
 • "אין שלום, אמר ה', לרשעים." ~ ישעיה, מ"ח, כ"ב
 • "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים." ~ הפסוק הראשון בספר תהילים
 • "מארת ה' בבית רשע, ונוה צדיק יברך." ~ משלי, ג', ל"ג
 • "זֶבַח רְשָׁעִים תּוֹעֲבַת יְהוָה וּתְפִלַּת יְשָׁרִים רְצוֹנוֹ" ~ ספר משלי, פרק טו, פסוק ח
 • "מצדיק רשע ומרשיע צדיק - תועבת ה' גם שניהם." ~ משלי, י"ז, ט"ו

מקורות יהודיים

עריכה
 • "הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע." ~ מסכת אבות, א', ז'
 • "אל תהי רשע בפני עצמך." ~ שם, פרק ב'
 • "הרשעים הם ברשות ליבם, אבל הצדיקים ליבם ברשותם." ~ בראשית רבה, ל"ד, י'
 • "אין אדם משים עצמו רשע." ~ מסכת יבמות, דף כ"ה עמוד ב' וכן תלמוד בבלי, סדר נזיקין, מסכת סנהדרין, רבא, דף ט, ע"ב
 • "אוי להם לרשעים, לא דיים שמחייבים עצמם, אלא שמחייבים לבניהם." ~ מסכת יומא, דף פ"ז עמוד א'
 • "המגביה יד על חברו נקרא רשע." ~ מסכת סנהדרין, דף נ"ח עמוד א'
 • "ארבע מידות בנותני צדקה: רוצה שייתן, ולא ייתנו אחרים - עינו רעה בשל אחרים; שייתנו אחרים, והוא לא ייתן - עינו רעה בשלו; שייתן, וייתנו אחרים - חסיד; לא ייתן, ולא ייתנו אחרים - רשע." ~ משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות, פרק ה', משנה י"ג
 • "ארבע מידות בדעות: נוח לכעוס, ונוח לרצות - יצא הפסדו בשכרו; קשה לכעוס, וקשה לרצות - יצא שכרו בהפסדו; קשה לכעוס, ונוח לרצות - חסיד; נוח לכעוס, וקשה לרצות - רשע." ~ משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות, פרק ה', משנה י"א
 • "ארבע מידות באדם: האומר שלי שלי, ושלך שלך - זו מידה בינונית; ויש אומרין, זו מידת סדום. שלי שלך, ושלך שלי - עם הארץ. שלי שלך, ושלך שלך - חסיד. שלך שלי, ושלי שלי - רשע." ~ משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות, פרק ה', משנה י'
 • "מותר להחניף לרשעים בעולם הזה" ~רבי שמעון בן פזי, מסכת סוטה, דף מ"א ע"ב
 • "אם יבואו רשעים על אדם, ינענע לו ראשו." ~ תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף קכא, עמוד א
 • "אמר רשע לצדיק: מבקש אתה להחזיק לי טובה, לולי שאני רשע מאין היית ניכר? אילו היו כל בני האדם צדיקים לא היה לך יתרון" ~ מדרש תמורה
 • "כל השופך דמן של רשעים, כאלו הקריב קרבן" ~ מדרש תנחומא לפרשת פינחס
 • "אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא אם כן נעשה רשע מלמעלה" ~ בעל הטורים, בעל הטורים, במדבר א'
 • "רשעים נקראים חרבו של ה'." ~ רבי יהונתן אייבשיץ
 • "כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. וכשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשפעת החיים כולם." ~ הרב אברהם יצחק הכהן קוק

""הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה, אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה." ~ הרב אברהם יצחק הכהן קוק

 • "המתפלל היום מפני שהתפלל אתמול - רשע טוב הימנו." ~ רבי מנחם מנדל מקוצק
 • "שלושה ראוי לחמול עליהם יותר מכל אדם: דעתן שמנהיג אותו משוגע, וצדיק שמושל בו רשע, ונדיב שהוא צריך לנבל." ~ רבי שלמה אבן גבירול (מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות)

ראו עוד

עריכה