הנשמה היא ביטוי פילוסופי לחלק הרוחני שבאדם על פי תפיסות דתיות או רוחניות.

ביהדות

עריכה

ארון הספרים היהודי

עריכה
 • "אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא." ~ מסכת ברכות, דף ס' ע"ב
 • "נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד." ~ מסכת שבת, דף קנ"ב ע"ב

רבנים

עריכה

אישים

עריכה
 • "מראה לטושה נשמת אדם, מעשי אלוהים המה יתוודעו בה." ~ יצחק סטנוב(וצ)
 • "נר אלוהים נשמת אדם – חפשו בנשמותיכם." ~ מיכה יוסף ברדיצ'בסקי
 • "זה גורל הנשמה הגדולה, כי בכוחה להוציאה מעשה קטן מקטנותו ולעשותו גדול, והיפוכו – בנשמה קטנה." ~ אהרן דוד גורדון
 • "כשאדם ממשכן את נשמתו גם גופו נכלל בקנוניה." ~ שרה ברנאר
 • "עיבוי הגוף עולה לנו בכיבוי הנשמה." ~ עמוס עוז

מדינאים

עריכה

פילוסופים

עריכה
 • "כל זמן שאנו חיים, נשמותינו מתות וקבורות בגופינו. כאשר נמות, הן קמות לתחייה." ~ הרקליטוס
 • "כיוון שהנשמה היא בת אלמוות ונולדה פעמים רבות וראתה את אשר כאן ואת אשר בשאול – הרי אין שום דבר שלא למדה." ~ סוקרטס
 • "אם תפתח את מחבואי נשמתך, תמצא בה אוצר בלום של תאוות רעות למיניהן." ~ דמוקריטוס
 • "סבר הפנים הוא דיוקן הנשמה והעיניים מורות את כוונותיה." ~ מרקוס טוליוס קיקרו
 • "השגתנו על נשמת האדם היא כה גדולה, שאין אנו יכולים לסבול יחס של ביטול כלפיה ואין אנו יכולים שלא להעריצה, וכל אושרם של בני האדם הוא ביחס הערצה זה." ~ בלז פסקל
 • "ארבעת אלפים כרכים של מטאפיזיקה לא ילמדו אותנו לדעת מהי הנשמה." ~ וולטר
 • "כל התנועות הטבעיות של הנשמה נשלטות על ידי חוקים אנלוגיים לחוקי הכובד הפיזיקלי. היוצא מהכלל היחיד הוא החסד." ~ סימון וייל

סופרים ומשוררים

עריכה
 • "נשמתי כבריכה מזוהמת, בה דגים מתים במהרה וצפרדעים מאריכות לחיות." ~ תומאס פולר
 • "מושבה של הנשמה הוא במקום שעולם הפנים נוגע בעולם החיצון." ~ נובאליס
 • "נשמה יפה אין לה שום יתרון נוסף מלבד עצם קיומה." ~ פרידריך שילר
 • "הנשמה אין לה אלא מצבים, ולעולם אין לה תכונות." ~ סטנדל
 • "האדם משתנה, אך נשמתו ואלוהים עומדים לעד." ~ רוברט בראונינג(וצ)
 • "אחד מסודות החיים הגדולים הוא לרפא את הנשמה על ידי החושים, ואת החושים על ידי הנשמה." ~ אוסקר ויילד
 • "נשמות הנשים כה קטנות עד שיש מאמינים שאין להן בכלל נשמה." ~ סמואל באטלר
 • "אתה רשאי להיות מרושל בלבושך, אך שמור את נשמתך נקייה." ~ מארק טוויין
 • "מהי נשמת אדם אם לא להבת אש? מהבהבת היא בגוף האדם ומסביב לו כלהבה סביב הקורה הכבדה." ~ סלמה לגרלף
 • "הנשמה הגלויה מרתקת אותנו ביותר, אך גם זו החבויה אינה פחות נפלאה." ~ מוריס מטרלינק
 • "הנשמה היא הגוף והגוף הוא הנשמה. הם אומרים לנו שהם נבדלים כי ברצונם לשכנע אותנו שנוכל לשמור את נשמותינו אם נניח להם לשעבד את גופינו." ~ ג'ורג' ברנרד שו
 • "עיקרה של הנשמה הוא הגעגוע האלוהי העליון, הצימאון האדיר להיכלל באוצר האור, בחיים העליונים, מקור כל החיים ושורש כל ההוויות." ~ ניקוס קאזאנצאקיס
 • "נשמה היא רכוש מסוכן. כאשר האדם פיתח אותה הוא איבד את גן עדן." ~ סומרסט מוהם

ראו גם

עריכה