דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא גאווה.

"הצניעות לא תרחיק לכת אם הגאווה לא תלוונה." ~ פרנסואה דה לה רושפוקו

מקורות יהודיים

עריכה
  • " לִפְנֵי שֶׁבֶר יִגְבַּהּ לֶב אִישׁ וְלִפְנֵי כָבוֹד עֲנָוָה." ~ ספר משלי, פרק יח, פסוק יב
  • "ארבעה אין הדעת סובלתן, אלו הן: דל גאה, ועשיר מכחש וזקן מנאף ופרנס המתגאה על הציבור בחינם." ~ מסכת פסחים
  • "המהלך בקומה זקופה אפילו ארבע אמות כאילו דוחק רגלי שכינה" ~ תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף מג, עמוד ב
  • "אין הגאווה מצויה יותר אלא במי שסכל יותר" ~ רמח"ל, מסילת ישרים פרק כ"ג
  • "אין בכל המדות הרעות מדה המגשמת את האדם, עד שאיננו יכול לרומם את רוחו להדר הרוחניות, כמו הגאוה." ~ הרב אברהם יצחק הכהן קוק
  • "הגאוה פוגמת את הרצון, וכיון שהרצון פגום אין מקום לכל טוב לנוח." ~ הרב אברהם יצחק הכהן קוק
  • "הגאוה היא הטיפשות היותר פראית." ~ הרב אברהם יצחק הכהן קוק
  • "קל יותר לעקור הר ע"י חודו של מחט, מלעקור גאווה מתוך ליבו של אדם" ~ הרב אריה לוין