דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא גאווה.

"הצניעות לא תרחיק לכת אם הגאווה לא תלוונה." ~ פרנסואה דה לה רושפוקו

מקורות יהודייםעריכה

  • "ארבעה אין הדעת סובלתן, אלו הן: דל גאה, ועשיר מכחש וזקן מנאף ופרנס המתגאה על הציבור בחינם" ~ מסכת פסחים
  • "המהלך בקומה זקופה אפילו ארבע אמות כאילו דוחק רגלי שכינה" ~ מסכת ברכות דף מ"ג ע"ב
  • "אין הגאווה מצויה יותר אלא במי שסכל יותר" ~ רמח"ל, מסילת ישרים פרק כ"ג
  • "קל יותר לעקור הר ע"י חודו של מחט, מלעקור גאווה מתוך ליבו של אדם" ~ הרב אריה לוין