גרמנית

שפה

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא השפה הגרמנית.

Autonym deu opensans.jpg

  • "חלק מהמילים הגרמניות כה ארוכות שיש להן פרספקטיבה... דברים אלה אינם מילים, הם תהלוכות אלפביתיות." ~ מארק טוויין
  • "גרמנית היא שפה של היטלר, אך גם של גתה. אדולף היטלר כתב את 'מיין קאמפף' בגרמנית, אך גם הרצל כתב את הספר המכונן של הציונות, 'אלטנוילנד' – בגרמנית. שפה אינה אשמה. אשמים הם בני האדם המשתמשים בה לרעה." ~ יוסף לפיד
  • "מאוד מאוד קשה לשמוע את השפה הגרמנית בכנסת. אנחנו רוצים להזכיר שעם כל זה שהיום גרמניה בהחלט מגלה ידידות כלפי ישראל, אנחנו זוכרים את מה שהיה." ~ יצחק לוי
  • "מרקל ידידת ישראל אך ההחלטה לאפשר נאום בגרמנית מעל בימת כנסת ישראל, אף שהדבר אינו נדרש בפרוטוקול, היא קהות חושים כלפי ניצולי השואה שהגרמנית עבורם היא שפת מעניהם – קציני האס אס, מפקדי המחנות והגסטפו. גרמניה ידידתנו, אך ראוי שבדור הזה ניזהר בנפשם הפגועה של הניצולים." ~ שלי יחימוביץ'
  • "הדור הצעיר סקרן יותר לגבי השפה והתרבות הגרמנית. מעבר לזה אפשר גם לראות את ההיקף הגדל של חילופי המסחר בין ברלין לתל אביב ואת מספר הטיסות הגדול בין שתי הערים." ~ יורג קלינר
  • "בסוף המאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים, גרמנית הייתה לשון התרבות, האקדמיה והטכנולוגיה, בערך כמו אנגלית היום. יהודים יוצאי גרמניה היו פעילים ביותר בחידוש השפה העברית ובהקמת המדינה ומוסדותיה, וכתוצאה מכך קיימים כמעט בכל תחום שאילות מילים רבות ותרגומי שאילה, כלומר ביטויים עבריים שהם תרגום מילולי של ביטויים גרמניים." ~ תמר עילם גינדין

ראו גםעריכה