הלכה

דיני ומצוות היהדות

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא הלכה.

ספר "שולחן ערוך" מהמאה ה־17

 • "אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה." ~ רמב"ם
 • "ניתן לבאר את תולדות ההלכה כרצף של מהלכים פרשניים." ~ משה הלברטל
 • "בזמננו, ובמיוחד בין חיילים, מצווים אנו לחפש כל טצדקי (=סיבה) לקרב ולא לרחק חס וחלילה." ~ יהודה עמיטל
 • "זה חשוב שיהיה רב שיפסוק על פי ההלכה ולא רק על כל דבר אסור ואסור." ~ עובדיה יוסף
 • "ההלכה אמנם נושאת בחובה תפיסת עולם מוגדרת שיש לה ביטויים שונים ומורכבים, אולם זו טיבה של כל תפיסת עולם ושל כל מערכת תרבותית המעניקה משמעות לחייהם של בני אדם." ~ אבינועם רוזנק
 • "בסתירה שבין הלכה למציאות, כמו בסוגיית היחס לגויים, יש להבחין בין עובדות ובין נורמות ולהתאים את ההלכה למציאות המשתנה. השמרנות כאן היא סטייה מהדרך." ~ מיכאל אברהם
 • "לא ללמוד רק 'שולחן ערוך' ו'משנה ברורה' בלבד, כי בכך לא ישיגו את האמת. בשביל להשיג את האמת של ההלכה, צריך ללמוד 'בית יוסף'." ~ עובדיה יוסף
 • "כאשר האמונה הופכת לירושה במקום מקור מים חיים; כאשר הדת מדברת רק בשם המרות ולא בקולה של החמלה – הרי בשורתה חסרת טעם." ~ אברהם יהושע השל
 • "השפעות ערכיות, תרבותיות, פוליטיות, חברתיות ומגדריות הן חלק בלתי נפרד מהשיקולים הסמויים והגלויים של הפסיקה ההלכתית." ~ אבינועם רוזנק
 • "לפי ההלכה, אותם דינים האוסרים על אדם לקלל אחרים או לחבול בהם, אוסרים עליו גם לקלל את עצמו או לחבול בגופו־שלו. נקודת המוצא של ההלכה בנושא זכויות הפרט שונה אפוא במהותה מהתפישה החילונית." ~ אהרן ליכטנשטיין
 • "אין 'הלכה'. יש הלכות. המון. ערימה אדירה וכאוטית לחלוטין. ובכאוס הזה אפשר למצוא הכול. תירוץ לכל דבר, אישוש לכל דעה, אישור לכל גחמה, וצידוק לכל מידה, טובה או רעה." ~ ב. מיכאל
 • "ההלכה כמורשת חוקית המכוננת אורחות חיים על פי אידיאליים המעוגנים בתורה ובהתפתחות ההלכה, נוצרה בשלהי העת העתיקה." ~ רחל אליאור
 • "יש סיטואציות היסטוריות, שבהן מוטל עלינו לקבל על עצמנו את האחריות לחקיקה דתית, בהתאם להבנתנו את התורה הכתובה והמסורה, את ההלכה שהגיעה לידינו: חקיקת הלכה כפי שהיא צריכה להיות – על סמך הנתונים הללו – בתנאי המציאות החדשים." ~ ישעיהו ליבוביץ, "יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל"

ראו גם

עריכה