זלמן שזר

נשיאה השלישי של מדינת ישראל

זלמן שַזָּ"ר, (במקור: שניאור זלמן רוּבָּשוֹב; 24 בנובמבר 1889 - 5 באוקטובר 1974), היה הנשיא השלישי של מדינת ישראל בשנים 1963 - 1973. כיהן בתפקיד שר החינוך והתרבות בממשלת ישראל הראשונה.

"מעיינינו ביום המחר."

  • "כל ערב, אותה המתיחות הרבה לפני ההרצאה, אותה ההתפרצות המשונה בשעת ההרצאה ואותה אפסות הכוחות אחריה. ואליבא דאמת הן חי אני בנאומיי כל היום, וכל הלילה. וכל נאום הריהו לי כאילו ראשון."
  • "אם דעותיו מסולפות, יש להתנגד להן בכל כוח השכנוע. אבל לא להפוך אותו בן רגע ל'בוגד' ולהחרים את כל מי שעומד במחיצתו. לאן נגיע!?"
  • "צעיר הצבא הזה, צעיר ועטור ניצחונות, ניצחונותיו של עם צמא שלום ויצירה הם. הנשק שומר אמונים ליד האדם החופשי, המחכה ליום שבו יוכל לכתתו לאתים ולכף סיידים."
  • "הנבטים הצעירים המגלים מעוף של ברכה מחייבים טיפוח. לטיפול שיטתי וממשלתי, משווע מצב הציירים והפסלים שנתברכנו בהם באורח פלאי. יש לדאוג למצבם החומרי וליכולת חינוכם, ושכלולם והעמקת שורשיהם. חובה גם להקשיב ולהיענות לדרישות האמנים."
  • "אני רואה בביצוע חוק חינוך חובה שירות גדול לשילובם התרבותי של מאות אלפי ילדים שמגיעים לארץ עם זרם העולים. עם זאת אני משוכנע שאין להגביל מילוי משימה אדירה זו ללימודים בבית הספר. אני רואה צורך דחוף בארגון שירותים חיוניים בבתי הספר לטיפול בילד ובהתפתחותו הגופנית והתרבותית."
  • "אצלנו הנשיא מעולם לא נבחר לפי מצע שהוא מציע בפניו בוחריו. לא כאלה הן הבחירות אצלנו ולא זאת דמות הנשיא בתוכנו. הוא נבחר לפי מה שהעם כבר יודע אותו ולפי חייו ואורח חייו. אין מצע, אלא מגילת חייו של הנשיא היא היא המצע."
  • "הרי אנו בעיצומו של התענוג של קיבוץ גלויות ובעיצומו של העינוי של קיבוץ גלויות. משום שככל דבר פלא גדול אין גם הוא מתנהל לגמרי על מי מנוחות."
  • "אף האפל כלילות סופו להגיע לעליית השחר. ודווקא הלקח של העבר המר מצווה עלינו לרכז את מעיינינו ביום המחר."
  • "יש להעריך כל גילוי של ידידות ולהיזהר מכל תככים, אין להיבהל מלחצים סמויים וגלויים מבחוץ, ואין להגזים בסכנת הפילוג האנכרוניסטי השורר עדיין בין יהודי אמריקה. על כל אלה מתגברת אהבת אחים ומסירות לישראל."


נשיאי מדינת ישראל
חיים ויצמןיצחק בן-צביזלמן שזראפרים קציריצחק נבוןחיים הרצוגעזר ויצמןמשה קצבשמעון פרסראובן ריבליןיצחק הרצוג נס הנשיא