יצחק גרינבוים

פוליטיקאי ישראלי

יצחק גִרִינְבּוֹיְם (24 בנובמבר 1879 – 7 בספטמבר 1970) היה מנהיג ציוני יהודי־פולני ושר הפנים הראשון של ישראל.

יצחק גרינבוים נואם, 1949

  • "לפתוח במאבק לא רק לשוויון אזרחי, אלא גם להכרת היהודים כעם אחיד בעולם כולו, כעם בעל צרכים קולקטיבים, תרבותיים, כלכליים וסוציאליים מיוחדים בכל מקומות מחשבותיו."
  • "היכולת לארגן חיי כלל ולנהלם לפי צורכיהם תינתן להם ליהודים רק בשעה שהדמוקרטיה תנצח ניצחון שלם." ~ 1907
  • "על הדור הצעיר לאמץ את כל כוחותיו, שלא ללכת בדרך הסלולה ולא לסגל את צורות חייו של העם שבתוכו הוא יושב." ~ 1910
  • "כששאלו אותי, הלא תוכלו לתת מכספי קרן היסוד להצלת היהודים בארצות הגולה אמרתי - לא!! ואני אומר עוד פעם לא!! צריך לעמוד בפני גל זה הדוחה את הפעולות הציוניות לשורה השנייה. כשבאים להציע שתי הצעות, הצלת המוני היהודים באירופה או הגאולה בארץ, אני בוחר בלי רגע של היסוס את הגאולה בארץ. ריבוי הדברים על הטבח גורם להפחתת התאמצותנו להגדיל את הכוח העברי בארץ." ~ מתוך 'בימי שואה וחורבן'
  • "אילו הייתה כיום אפשרות של קניית חבילות מזון בכספי קרן היסוד כדי לשלחם דרך ליסבון כלום לא היינו עושים זאת?? לא ולא, הציונות היא למעלה מהכול, דבר זה צריך להשמיע בכל פעם כאשר שואה גדולה מטעה אותנו מדרך מלחמתנו בציון, מלחמת הגאולה שלנו אינה נובעת באופן ישיר ואינה משתלבת באופן ישיר עם הפעולות לטובת הגולה." ~ מתוך 'אות קין', מאת מ. וזלמן, עמ' 240


שרי הפנים בממשלות ישראל
יצחק גרינבויםחיים משה שפיראישראל רוקחישראל בר-יהודהגולדה מאיריוסף בורגשלמה הללשמעון פרסיצחק חיים פרץיצחק שמיראריה דרעייצחק רביןעוזי ברעםדוד ליבאיאהוד ברקחיים רמוןאליהו סויסהנתן שרנסקיאלי ישיאריאל שרוןאברהם פורזאופיר פינס-פזרוני בר-אוןמאיר שטריתגדעון סערגלעד ארדןסילבן שלוםאריה דרעיאיילת שקדאריה דרעי ישראל