יצחק כהן

שופט ישראלי

יצחק כַּהַן (1913 - 1985) הוא שופט ישראלי. היה נשיא בית המשפט העליון בשנים 1982 - 1983.

הבניין בירושלים בו שכן בית המשפט העליון בשנות השמונים

אמרותיו

עריכה
  • "מחובתו של הכובש על פי כללי המשפט הבינלאומי המנהגי וההסכמי, לעשות ככל יכולתו להבטיח את שלום הציבור וביטחונו."

נאמר עליו

עריכה
  • "עורך דין צעיר וצנוע למראה שעלה מפולין מהעיר לבוב. איש ירא שמים, איש מצניע לכת שדיבורו מעט. אבל עדינות נפשו מדברת בעדו." ~ שושנה שרירא
  • "הנה כי כן הביא אלינו הנשיא כהן באמתחתו, כחלק מנכסי הרוח שלו, לא רק הגות ומחשבה שנשאבו מעולם שאיננו עוד, אלא גם נשא עמו את הכושר של תירוץ קושיות באופן חד וברור כאיזמל, כדי להתאימן לבעיותינו." ~ מאיר שמגר
  • "מטבעו היה מתון בדין... הכיר במגבלותיה של השפיטה לרדת בביטחון גמור לחקר האמת." ~ שלמה לוין

ראו גם

עריכה
נשיאי בית המשפט העליון
משה זמורהיצחק אולשןשמעון אגרנטיואל זוסמןמשה לנדוייצחק כהןמאיר שמגראהרן ברקדורית בינישאשר גרוניסמרים נאוראסתר חיות