לימוד תורה

מצווה ביהדות ללמוד וללמד תורה
תלמוד תורה

מצוות תלמוד תורה היא המצווה ללמוד תורה וללמדה לאחרים. מצווה זו היא מהחשובות שבין מצוות העשה ביהדות, וחיובה אינו מותנה במקום ובזמן. עם זאת, אף שאין היא מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים אינן מחויבות במצווה. מצווה זו כוללת בתוכה את לימוד מכלול התורה שבכתב ושבעל פה: מקרא, משנה, גמרא, אגדה, הלכה, קבלה ועוד. חכמי ההלכה הדריכו להדריג את התכנים הלימודיים לפי גילם של התלמידים, ברוח דברי התנא יהודה בן תימא במסכת אבות: "בן חמש למקרא, בן עשר למשנה, ... בן חמש־עשרה לתלמוד."‏

לימוד תורה בדברי חז"לעריכה

  • "אם אין תורה, אין דרך ארץ – אם אין דרך ארץ, אין תורה." ~ רבי אלעזר בן עזריה
  • "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עון." ~ רבן גמליאל ברבי (אבות, ב', ב')
  • "אם אין קמח אין תורה." ~ אבות, ג', י"ז
  • "אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה." ~ רבי טרפון
  • "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצווה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה." ~ סנהדרין קה ב
  • "ותורה מה תהא עליה? הרי כרוכה ומונחת בקרן זוית כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד" ~ קידושין סו א

לימוד תורה בדברי רבנים בעת האחרונהעריכה

  • "במקום שאינך מכניס תורה – נכנסים דברים אחרים." ~ הרב יהודה עמיטל
  • "לא ישלח את ילדו לאיפה שיש מורים חילונים שלא יודעים הלכות. המורים החילונים הם לא מורים, הם חמורים." ~ הרב עובדיה יוסף, בעקבות שביתת המורים בסוף שנת 2007
  • "שילכו ללמוד תורה ויפסיקו לעסוק בדברים המטופשים שלהם. כל המוח שלהם ברגליים בעוד שהמוח שלנו בראש. מי ייתן וכולם יחזרו בתשובה." ~ הרב עובדיה יוסף, על שחקני כדורגל, 17 באוגוסט 1999

קישורים חיצונייםעריכה