משמעות החיים

מונח פילוסופי

משמעות החיים היא תשובת היחיד לעצמו על שאלות היסוד "מדוע אני קיים?" ו"מהי תכלית קיומי?"

כללי

עריכה
 • "כל אדם חייב להמציא את דרכו." ~ ז'אן-פול סארטר
 • "ספק גדול אם ניתן למצוא אושר ללא תודעת משמעות החיים." ~ אליעזר שביד
 • "מי שיש לו 'למה' שלמענו יחיה, הוא יוכל לשאת כמעט כל 'איך'." ~ פרידריך ניטשה
 • "אם מצאת לחייך משמעות, אזי אתה יכול לקרוא לה 'אלוהים'." ~ לודוויג ויטגנשטיין
 • "בעיית משמעות החיים נפתרת עם היעלמותה." ~ לודוויג ויטגנשטיין
 • "מה שנותן משמעות לחיינו זה מה שאנו תורמים." ~ אנתוני רובינס
 • "המרכיב העיקרי של אושר הוא משמעות, לא הנאה, ומשמעות באה כשאנחנו מתאמצים למען מי שאנחנו אוהבים, עושים מעשים שאנחנו מאמינים בהם, ומקבלים את התודות של אלה שעזרנו להם." ~ יורם יובל
 • "יש בני־אדם שטעם חייהם הוא העבודה, ויש שהאמנות או האהבה הן שורש נשמתם והפשר האחד לקיומם." ~ דויד גרוסמן
 • "הרגע שבו החלפתי את השאיפה לאושר בשאיפה למשמעות היה הרגע המכונן בחיי. המשמעות היא החותם הייחודי שאנחנו משאירים בעולם, ולכן אני עסוק ביצירת עקבות." ~ שמעון אזולאי
 • "לכל אדם יש ייעוד: ההכרח היחידי הוא ללכת בעקבותיו, להשלים עימו - לא משנה לאן יוביל אותו ייעוד זה." ~ הנרי מילר
 • "צריכים היינו לחדול מלשאול לפשר החיים ותחת זאת לראות את עצמנו כנשאלים על־ידי החיים יום־יום ושעה־שעה. ועלינו להשיב, לא בדיבור ולא בהרהור- אלא בפעולה נכונה ובהתנהגות נכונה." ~ ויקטור פראנקל
 • "שאיפתו של האדם לפשר היא כוח ראשוני ולא 'שכלון שניוני' בלבד של דחפים אינסטינקטיביים, פשר זה הוא ייחודי וסגולי בכך שרק הוא עצמו חייב ויכול למלאו. רק בדרך זו הוא לובש משמעות שיש בה כדי למלא את שאיפת האדם לפשר." ~ ויקטור פראנקל
 • "החירות הפנימית האחרונה אינה בטלה לעולם... חירות רוחנית זו – שאין לשלול אותה מן האדם – היא שנותנת משמעות ותכלית לחיים." ~ ויקטור פראנקל, "האדם מחפש משמעות"

בספרות וביצירה

עריכה

מקורות יהודיים

עריכה
 • "את האלוהים ירא ומצוותיו שמור, כי זה כל האדם." ~ ספר קהלת, פרק יב, פסוק יג
 • "ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך אשר נתן לך תחת השמש כל ימי הבלך כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש." ~ ספר קהלת, פרק ט, פסוק ד
 • "וישים לנגד עיניו תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך, כפי יכולת האדם לדעת אותה." ~ שמונה פרקים לרמב"ם תחילת פרק חמישי
 • "יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו." ~ רמח"ל, מסילת ישרים פרק א'.
 • "האדם לא נברא אלא להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא." ~ רמח"ל, מסילת ישרים פרק א'.
 • "האדם ראוי שיתדמה לקונו, ואז יהיה בסוד הצורה העליונה, צלם ודמות." ~ רבי משה קורדובירו, תומר דבורה פרק א'
 • "וזה כול האדם ותכלית בריאתו ובריאת כול העולמות עליונים ותחתונים - להיות לו יתברך דירה בתחתונים" ~ רבי שניאור זלמן מלאדי, "תניא" לג

קישורים חיצוניים

עריכה