עקשנות

עקשנות היא חוסר נכונות לוותר או להתפשר.

Aris Kalaizis, 2010.JPG