ריבה

מאכל מתוק העשוי מהרתחת פירות

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא ריבָּה.

צנצנות ריבָּה