דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא רפרטואר.


  • "הדבר החשוב ביותר הוא לאפשר למאזין ליהנות מהרפרטואר. המבצע צריך לשרת אותו." ~ דניאל טריפנוב
  • "נותנים תפקיד לכל איש, ממנים מועצה, 'ועדת רפרטואר', שתפקידה לבחור את המחזות הראויים להצגה." ~ שלמה שבא, 'לאן אתמול'
  • "אין לי שום שיר מזרחי ברפרטואר, למרות שהובלתי את כל הזמר המזרחי." ~ חופני כהן
  • "אם אני מחליטה שאני רוצה לשמור על רפרטואר של שירי ארץ ישראל היפה, אני מקליטה קלטת של שירי עוזי חיטמן, נעמי שמר ועפרה חזה." ~ רינת גבאי
  • ארץ־ישראל נוצרה בפעם הראשונה בהיסטוריה היהודית תרבות משותפת בעברית, במובן הרחב של המושג תרבות: לשון משותפת ומערכת משותפת של רפרטואר של טקסטים, סמלים, מנהגים וטקסים." ~ זהר שביט