אנטואן דה ריווארול

סופר צרפתי

אנטואן דה ריווארול (1753 - 1801), סופר צרפתי.

"פילוסופיה מועטה מרחיקה אותנו מן הדת, ופילוסופיה רבה משיבה אותנו אליה."

כללי

עריכה
 • "השפה היא תמונה של רעיונותינו."
 • "הדקדוק היא האמנות להקלת קשיי השפה."
 • "דבר אינו חסר כמו נוכחותה של מחשבה."
 • "הדפוס הוא הארטילריה של המחשבה."
 • פוליטיקה כמוה כספינקס מן האגדה. היא מאכלת כל מי שאינו יכול לפתור את חידותיה."
 • פחד הוא הגרוע שברגשות. הוא משתק את הלב ואת הנפש."
 • "רעיונות הם הון שאינו נושא פירות אלא באמצעותו של הכישרון."
 • "מה שלא ברור איננו צרפתי."
 • "העולם כולו זקוק לצרפת, בעוד שאנגליה זקוקה לכל העולם."
 • "השיטה היא הרגל של המחשבה וחיסכון של הזיכרון."
 • "העם הוא ריבון שאינו דורש אלא מזון, ומלכותו שלווה כאשר הוא מעכל."
 • "קריאה היא שִכחה מקסימה של עצמך ושל חייך."
 • "נפשות קטנות שמחות לאידם של גאונים גדולים, כפי שהינשופים שמחים בעת ליקוי חמה."

מתוך יצירותיו

עריכה

מחשבות ואמרות

עריכה
 • "הסגנון אינו שווה דבר אך בלעדיו דבר אינו קיים."
 • זמן כמוהו כנהר, הוא איננו שב אל מקורו."
 • "רעיונות כמוהם כבני אדם, הם תלויים במצב ובמקומות שבהם אנו מציבים אותם."
 • "פילוסופיה מועטה מרחיקה אותנו מן הדת, ופילוסופיה רבה משיבה אותנו אליה."
 • "הפילוסופיה איננה מתאימה אלא לפרט, הדת מתאימה להמונים כולם."
 • "אדם מעביר את חייו בהצדקת העבר, הוא מתאונן על ההווה ורועד בפניו של העתיד."
 • "קיימות מידות טובות שאינן באות על ביטויין אלא כשאנו עשירים."

רוחו של ריבארול

עריכה
 • טבע רועם באוזניו של סופר, בעוד שהוא ממלמל באוזניהם של שאר בני אדם."
 • "הרעיונות סובבים בעולם. הם נעים ונדים מלשון ללשון, מדור לדור ומשירה לפרוזה."
 • מוסר יש בית דין גבוה ומטיל אימה יותר מאשר לחוק."
 • "אנשים אינם טועמים את טעם החירות אלא כדי להשתכר ולכעוס."
 • "הזהב הוא ריבון הריבונים."

ספר השנה הקטן של אנשינו הגדולים

עריכה
 • "הבטלה היא יתרון גדול, אך אל לנו להשתמש בה לרעה."

חרוזים לצעיר חסר ידע

עריכה
 • "מי שכדי לאהוב אינו מחפש אלא ורד, הוא פרפר."