מידה טובה

תכונות חיובית ומוסריות שראוי להשתלם בהם
(הופנה מהדף מידות טובות)

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא מידות טובות.


 • "דרך ארץ קדמה לתורה." ~ רבי אליעזר פאפו, בספר פלא יועץ, על-פי חז"ל
 • "לעולם אל יהא אדם זקן.. הזקנה מידה מגונה היא, חייב אדם להתחדש תמיד, מתחיל וחוזר ומתחיל." נחמן מברסלב
 • "בעבור ילדיו של אדם בעל מידות טובות, אין תהילה גדולה יותר מאשר להשתוות אליו בטוהר מידותיו." ~ אוריפידס
 • "אדם בעל מידות טובות כמוהו כעץ עבות שבהיותו חשוף לקרני החמה מפזר את רעננותו בין ענפיו." ~ פתגם הודי
 • "טוהר המידות אינו זקוק אלא לעצמו; הוא גורם לאדם להיות חביב בחייו, וזכור לטוב אחרי מותו." ~ בלטסר גרסיאן
 • "כשם שהדת מיוסדת על האמונה, וכשם שהחובה מיוסדת על החוק, כך המידות הטובות מיוסדות על התבונה." ~ שבליה דה מרה
 • "טוהר המידות אינו ניזון מפחד העונש, אלא מאהבת הצדק." ~ שבליה דה מרה
 • "המידות הטובות משלימות זו את זו; המידות הרעות נאבקות זו בזו." ~ תומאס פולר
 • "עליך להיות טוב, אנושי ונדיב, לאהוב את רעך, לנחם את המתייסר, ולמחול למי שעשה עמך רעה." ~ מקסים גורקי
 • "רגע אחד של סטייה יכול להפוך על פיהן שנים רבות של טוהר מידות." ~ מישל אודיאר
 • "אדם שיש לו די מידות טובות כדי לחיות, אם יידע להישאר בביתו בהנאה, לא ייצא משם." ~ בלז פסקל
 • "למדתי מנסיוני כי לאנשים ללא מגרעות יש מעט מאוד מידות טובות." ~ אברהם לינקולן
 • "אתה שווה מה שברצונך לעשות, וזה מה שאנו מכנים מידות טובות, או מידות רעות." ~ אנדרה קונט-ספונוויל
 • "קיימות מידות טובות שאינן באות על ביטויין אלא כשאנו עשירים." ~ אנטואן דה ריבארול
 • "ייחוס משפחתי אינו אומר דבר כאשר המידות הטובות אינן בנמצא." ~ מולייר
 • "מי שמנסה לאזן את המידות הטובות עם מחירן, אינו ראוי להכירן ואינו יודע את חסדיהן ואף לא את שימושן." ~ מישל דה מונטן
 • "האושר והנועם הזהרים מן המידות הטובות ממלאים את כל חלקיהן ואת הדרכים המובילות אליהן, מכניסתן הראשית ועד לקצה גבולן." ~ מישל דה מונטן
 • "אחד היתרונות העיקריים של המידות הטובות הוא הלעג למוות, אמצעי המצייד את חיינו בשלוות נפש ונותן להם טעם נעים וטהור שבלעדיו כל הנאה אחרת מאבדת את חשיבותה." ~ מישל דה מונטן
 • "הענווה מידה טובה מכל המידות הטובות" ~ הרמב"ן, אגרת הרמב"ן
 • "יותר קל ללמוד את כל הש"ס מאשר לתקן ולקנות מידה אחת." ~ רבי ישראל מסלנט
 • "כל מדה טובה יש לה חסרונות הבאים עמה, וזו היא העבודה השלמה להוציא לאור עולם את המדות הטובות מנוקות מכל סיגי החסרונות שלהן." ~ הרב קוק, שמונה קבצים, קובץ ג' רצ"ב