אריק הופר

פילוסוף אמריקאי

אריק הופר (באנגלית: Eric Hoffer)‏ (1898 − 1983) היה פילוסוף אמריקאי.

אריק הופר

  • "אנו משקרים בקול הרם ביותר כשאנחנו משקרים לעצמנו."
  • "חולשת נפש פרופורציונלית למספר האמיתות שיש להרחיק ממנה."
  • "כשאנשים חופשיים לעשות כרצונם, הם בדרך כלל מחקים אחד את השני."
  • "תנועות המוניות יכולות לקום ולהתפשט בלי אמונה באל, אך אף פעם ללא אמונה בשטן כלשהו."
  • "אין רעיון שלא ניתן לבטא אותו ב־200 מילים. אך על הסופר לדעת בדיוק מה הוא רוצה לומר."
  • "אם מישהו אי פעם ישאל אותי מה השגתי בחיי, אומר שההישג היחיד שלי הוא כמה משפטים מנוסחים היטב."
  • "אתה יכול לגלות ממה פוחד האויב שלך על ידי התבוננות מעמיקה באמצעים בהם הוא משתמש כדי להפחיד אותך."
  • "ספק אם אותם אלה שנמצאים תחת דיכוי נלחמים עבור חופש. הם נלחמים עבור גאווה וכוח – הכוח לדכא אחרים. המדוכאים רוצים מעל הכול לחקות את אלו המדכאים אותם; הם רוצים לנקום."
  • "נראה שאיכותם של רעיונות משחקת תפקיד זוטר בהנהגת תנועה המונית. יותר מכך העיקר הוא שפת גוף ראוותנית, חוסר התחשבות מוחלט בדעות של אחרים והתנגדות נחרצת לשאר העולם."
  • "אנו כמהים במידה מסוימת לראות את עצמנו כמכשירים בידי אחרים כדי שיהיה לנו קל להסיר מעצמנו אחריות למעשים שלנו שמקורם בדחפים בטלים ובנטיות מפוקפקות."