אתרוג

עץ פרי, מארבעת המינים

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא אתרוג.

אתרוג

  • "הרי אתרוג הגון, אורחים הגונים, נדבה הגונה, הנאה לו יתברך, הנאה לבריות והנאה לעצמו." ~ יהודה שטיינברג, 'פרוש קצר'
  • "בכל חג סוכות היה האתרוג החדש רענן, גדול וריחו נפלא." ~ תקוה שריג, 'סלסלי הזהב בסלסילת הכסף'
  • "אף המעות שלוקחים בהן את האתרוג צריכות שיהיו כשרות, כלומר מעות כשרות חשובות מהידור מצווה." ~ שמואל יוסף עגנון, 'האתרוג'
  • "יהודים יפים, המתאנחים לפעמים על 'גלות השכינה' ובחג הסוכות, כשהם מברכים על אתרגי קורפו, הם מרבים בנענועים." ~ שמואל יוסף עגנון, 'בשביל הגביר'
  • "יום לשנה נחשב אצלו, טרם תגיע העת וזמן עשיתה. נפשו בוערת ומתלהבת, מתי יגיע החודש לאמר הלל, מתי יגיע הזמן לבנות סוכה, ליטול אתרוג, ואז יתבטלו כל חושב, גידיו ואבריו, ואלו היה יכול היה מנענע באתרוג כל היום." ~ יצחק פרנהוף, 'בעלת התשובה'
  • "צריך לשמור על שרון כמו על אתרוג." ~ אמנון אברמוביץ'