מרקוס אורליוס

קיסר רומי ופילוסוף סטואי

מַרְקוּס אוֹרֶלְיוּס (בלטינית: Marcus Aurelius) (26 באפריל 121 - 17 במרץ 180 לספירה), פילוסוף וקיסר רומא משנת 161 ועד למותו.

מרקוס אורליוס
 • "הבט פנימה!"
 • "אושרך בחייך תלוי באיכותן של מחשבותיך."
 • "טוב לב הוא בלתי מנוצח."
 • "האופי שלי זקוק לשיפור ולמשמעת."
 • "לעולם אל נא תמהר, ואל נא תתעכב."
 • "לך תמיד בדרך הקצרה ביותר, שהטבע התווה."
 • "האופן הטוב ביותר שבו אנו יכולים להתנקם באויב, הוא לא להידמות לו."
 • "היִה חזק כסלע, שעליו הגלים מתנפצים ללא הפסק."
 • "ראה נא עד כמה חיי אדם חולפים וחסרי ערך."
 • "ערכו של כל אדם נמדד על פי ערכם של הדברים שבהם הוא עוסק."
 • "ערך כל אדם הוא כערך הדברים שהוא שואף אליהם."
 • "בני אדם נוצרו זה למען זה; לכן, היִה להם למורה ולתומִך."
 • "תכונתו המיוחדת של האדם היא לאהוב גם את הנכשלים והנופלים."
 • "אם תבצע כל פעולה בחייך כאילו הייתה האחרונה, תמצא מנוחה מחזיונות שוא."
 • "חפור בתוך נפשך, כי בקרבך יש מעיין של הטוב, אשר יוכל לפכות תמיד אם תחפור תמיד."
 • "אם נתחיל בעקרונות ודאיים נגמור בספקות; ואם נתחיל בספקות ונהיה סבלנים, נגמור בעקרונות ודאיים."
 • "הו טבע! ממך באים כל הדברים... ואליך כל הדברים חוזרים."
 • "עשה זאת להרגל להקשיב לדברי הזולת, ועד כמה שאפשר להבין לרוחו."
 • "חדור אל הנפש המנהלת את חייו של כל אדם, והנח לכולם לחדור לנפשך."
 • "בכל הצרות הבאות עליך זכור נא... כי לשאת אותן באצילות הוא עושרה של הנפש."
 • "אדם מוכוון מטרה, שכמעט אף פעם לא מסתפק ברושם ראשוני, או קוטע דיון באמצע."
 • "היכולת שלו לקחת אחריות ואשמה. וגישתו כלפי אנשים: ללא דמגוגיה, ללא משוא פנים, בלי לספק יצרים. תמיד מפוכח, תמיד יציב ולעולם לא המוני או נתון לאופנות חולפות."
 • "עם עלות השחר, כשאתה מתעורר בקושי, חשוב כך: אני מתעורר כדי למלא את תפקידו של האדם. האם אהיה עדיין במצב רוח רע כשאני עומד לבצע מה שנולדתי לעשות ומה שעליו הופקדתי בעולם הזה?"
 • "בעוד שקשה לך להיתנתק משנתך, זכור נא כי מתאים למבנה גופך ולטבעך לבצע את הפעולות המועילות לחברה, וכי לישון משותף לך ולכל יצור חסר בינה."
 • "אם תרצה תוכל לפרוש לתוך עצמך. אין בנמצא מקום מקלט שקט יותר, או פחות מלא דאגה."
 • "דמה אותם לעצמך כשהם אוכלים, ישנים, מתעלסים, הולכים לעשות את צורכיהם וכיוצא בזה. ואחרי כן, התבונן בהם כשהם מתרברבים, מתגאים, כועסים ומנסים להוכיח לך את עליונותם."
 • "דבר נורא הוא שבערות והתרפסות כוחן יפה מכוח התבונה."
 • "בקרב הנמנים בינינו עם ה'פטריקים' אין אהבת האדם מצויה במידה מרובה."
 • "היה בעל פנים זוהרות ובלתי-תלוי בעזרה מן החוץ, ואל תצטרך לשלווה ונחת שיביאו לך אחרים. צריך אדם לעמוד זקוף, ולא שיוזקף על-ידי אחרים."
 • "גלה מה שבגדר יכולתך: כנות, גדלות, נשיאת עמל, התאפקות מתענוגים, אי-התמרמרות על הגורל, הסתפקות במועט, טוב-לב, חירות הלב, אי-תפיסת מרובה, רצינות, רוממות-רוח."
 • "אם יכול מישהו להוכיח לי ולשכנעני שאני חושב או פועל שלא כשורה, בשמחה אתקן את דרכי. שהרי אני מבקש את האמת, שממנה לא ניזוק איש מעולם; ניזוק רק אדם, המחזיק בטעותו ובבורותו."
 • "לקבל בלא התייהרות, לוותר בלב קל."
 • "מה מקצועך? להיות איש טוב."
 • "אין לדון כלל בשאלה כיצד צריך להיות האיש הטוב, כי אם להיות איש כזה."
 • "אותו אדם יכול להיות תקיף מאוד ונעים-הליכות."
 • "זכור שסימן החופש הוא הן לחזור בך מדעתך והן לשמוע בקול מי שמוליכך בדרך נכונה."
 • "אם אין הדבר כשורה - אל תעשהו; אם אין הדבר אמת - אל תאמרהו."
 • "עירי ומולדתי בתור אנטונינוס היא רומא, בתור אדם - העולם כולו."
 • "אל תצפה למדינה אפלטונית (אידיאלית), אלא היה שבע-רצון אם תהיה התקדמות קטנה ביותר, ואל תהי התקדמות זו קלה בעיניך."
 • "פעמים רבות תמהתי על כך, שאף-על-פי שכל אדם אוהב את עצמו יותר מכל האחרים, הרי דעתו על עצמו פחותה בעיניו מאשר דעת אחרים."
 • "התאמן גם בדברים שאתה מתייאש מהם. הרי היד השמאלית, שאינה מוכשרת לכל מעשה בשל חוסר אימון, מחזיקה ברסן ביתר כוח מאשר היד הימנית, כי התאמנה בכך."
 • "אנשים מבקשים לעצמם מקומות מפלט: אזורי הכפר, חופי ים, הרים; אף אתה רגיל עד מאוד לערוג לכגון אלה. אך אין כל זאת אלא הדיוטוּת לשמה, היות שאפשר לך, בכל עת שתחפוץ, להיסוג אל תוך עצמך. הלא אין מקום שליו ורגוע יותר אשר אליו בן האדם נסוג זולת אל נפשו שלו, ובייחוד אדם שבחובו מכמנים כאלה, אשר אם יביט בהם תבואנו מיד נינוחות מלאה."

חיים

עריכה
 
פסלו של אורליוס
 • "חיינו הם מה שמחשבותינו גורמות לנו להיות."
 • "אמנות החיים דומה יותר להתגוששות מאשר לריקוד. כי אנו חייבים להתכונן לקבל את המכות הלא צפויות מבלי לרעוד."
 • "איש אינו נלאה מלקבל שירות. אך לתת שירות פירושו לפעול בהתאם לטבע. לכן, אל נא תמנע מלשרת את עצמך, גם בנוכחותו של זולתך."
 • "שוב אל הפילוסופיה לעיתים קרובות ומצא מנוחתך בה, ועל ידי כך יהיו לך החיים בארמון נסבלים יותר, ואתה תהיה בו נסבל יותר."
 • "כאשר שונאך מאשים אותך, או כאשר אנשים מביעים רגשות דומים נגדך, הפנה מבטך אל נפשותיהם. חדור לעומקן וראה מי שהן. ותיווכח לדעת כי אל לך להתענות כדי להביא אנשים אלה לכך שתהיה להם דעה כלשהי עליך. בכל זאת, צריך להיות נדיב כלפיהם, כי מטבע הדברים הם חברים."
 • "אמור לעצמך בבוקר השכם: היום אפגוש באנשים שקרנים, כפויי טובה, אלימים, בוגדניים, מקנאים וקפדנים. כל המגרעות האלה באו עליהם בגלל חוסר יכולתם להבדיל בין טוב לרע."
 • "התרומם נא וראה אלפי עדרים, גינונים, כל מיני שינויים ממקום אחד למשנהו, בדממה או בסערה. ריבוי זה של יצורים הנולדים, חיים יחדיו ואחרי כן נעלמים. חשוב גם על החיים שאחרים חיו לפנים, ועל אלה שאחריך יישארו בחיים. אנשים כה רבים, את שמך אינם יודעים; רבים כה מהר אותו שוכחים. רבים שאליך עתה מתחנפים, לבקר מעשיך אינם משתהים. עד כמה הזיכרונות, עד כמה התהילה, עד כמה לבסוף דבר אינו שווה שנטרח לדבר עליו."
 • "אם יצאת מכליך או פקעה סבלנותך, חשוב כי חיי האדם קצרים וכי בקרוב נהיה מונחים כולנו בקבר."
 • "אלכסנדר מוקדון ונהג הפרדות שלו הגיעו אחרי מותם למצב שווה."
 • "גבול הושם לימי-חייך, ואם לא תשתמש בהם על-מנת להכניס צלילות לנפשך, יחלפו הללו, וגם אתה תחלוף, ולא תוכל עוד."

מוות

עריכה
 • "מי שמפחד מן המוות מפחד להעמיד במבחן חוסר כל תחושה. אך אם אין כבר כל תחושה לא תרגיש כל רע."
 • "מי שמעריך כי אין טוב מזה שהגיעה שעתו, שבשבילו זה היינו הך להגשים מספר קטן או גדול יותר של פעולות ישרות והגונות, ובשבילו אין זה חשוב להתבונן בעולם זמן קצר או רב, עבור אדם זה כאן, המוות אין בו פחד."
 • "אל תזלזל במוות, אלא שמח בו, הואיל ואף הוא מן הדברים שבהם חפץ הטבע. הלא התפוגגותנו עצמה כמוה כגיל הנעורים והזקנה, גדילה ובגרות, צמיחת שיניים, זקן ושיער שיבה, עיבור, הריון ולידה וכל יתר התהליכים הטבעיים אשר מזמנים לנו שלבי החיים. לפיכך אדם בר דעת... ימתין לו כלאחד מתהליכי הטבע; ממש כשם שכעת ממתין אתה כי ייצא ילדך ממעי אשתך, כך צפה לבוא השעה שבה נפשך תשיל מעליה את קליפת הגוף."
 • "אל תתנהג כאילו אתה עומד לחיות 10,000 שנים. המוות מרחף מעליך. כל עוד אתה חי, כל עוד זה בכוחך, היה טוב."
 • "חשבו על כל השנים שעברו כשאמרתם לעצמכם "אעשה זאת מחר", ועל זמן החסד שהוענק לכם שוב ושוב. הגיע הזמן שתבינו שילדי הטבע עצמו אתם, ואין לכם זמן לבזבז."
 • מוות מחייך לכולנו. הדבר היחיד שאדם יכול לעשות הוא לחייך אליו חזרה."
 • "עבור ממקומך הקטן בטבע, ועזוב אותו כאורח שבע רצון."
 • "אדם רגיל מקפיד על זולתו; אדם יוצא מגדר הרגיל מקפיד על עצמו."
 • "הטבע מעניק לכל אדם יכולת להתמודד עם גורלו."
 • "להיות פילוסוף פירושו לשמור על האל הפנימי."
 • "תוצאותיו של הכעס חמורות הרבה יותר מסיבותיו."
 • "מי שרודף אחר התהילה מניח לאושרו להיות תלוי ברגשותיו של הזולת."
 • "אם ישנו שדה קוצים על דרכך, עקוף אותו, ואל נא תשאל: 'מדוע קיימים דברים שכאלה בעולם?'"
 • "חשוב נא על המקרים שבהם צערך או כעסך גרמו לך סבל גדול יותר מאשר העובדות עצמן."
 • "שקוד נא בכל רגע על חירותך באמצעותן של הנדיבות, הפשטות והענווה."
 • "בבוקר, בקומך משנתך, זכור נא עד כמה יקרה זכותך לחיות, לנשום ולהיות מאושר."
 • "מי שחי בשלום עם עצמו, חי בשלום עם העולם."
 • "איש טוב ופשוט וידידותי - מידותיו אלה ניבטות מתוך עיניו."

מתוך ספרו: רעיונות

עריכה
 עמוד ראשי
דף ציטוטים מורחב – רעיונות
 • "ליהנות ממנעמי החיים, אשר המזל משפיע עלינו, ללא רהב וללא התנצלות; בהִמצאם — להתענג עליהם בחופשיות, אך בהעדרם — לא להזדקק להם."
 • "הכול הוא כפי שיפוטך, ושיפוט זה נמצא בשליטתך. טול אפוא, כל אימת שתרצה, את השיפוט ותבואך שלווה – כמלח הסובב כף ובא אל מפרץ שכולו רגוע, גלים בו עין."
 • "שלושה הם מרכיביך: גוף, רוח חיים, שכל. השניים הראשונים שלך הם כל עוד מחובתך לדאוג לרווחתם, אולם השלישי בלבד הוא שלך במלוא מובן המילה."
 • "כל שהנו יפה באופן מסוים, יפה מכוחו שלו ודי לו בעצמו, מבלי שיחשיב את השבח כחלק ממנו. הן בכל מקרה לא יהפוך מושא השבח לטוב או רע יותר בשל כך."

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה