השמש

הכוכב (שמש) הקרוב ביותר לכדור הארץ

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא השמש.

Mount Drake0Z.JPG