מוצק

מצב צבירה של החומר

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא מוצק.

אבן חן מוצקה