מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

סופר והוגה דעות עברי

מיכה יוסף בן-גוריון (ברדיצ'בסקי) (1921-1865), סופר והוגה דעות עברי. נולד ברוסיה הצארית. יצר דפוסי כתיבה חדשים בספרות העברית וקרא לשינוי ערכים בתפישת היהדות, והשתחררות מהדוגמה ששלטה בדת, במסורת ובהיסטוריה היהודית. כתב בעברית, ביידיש ובגרמנית.

מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

אמרותיועריכה

 • "כל יצירה אמנותית גדולה מולידה חוקים חדשים."
 • אהבה נולדתם, כל הגשמה וכל חי נולדו באהבה."
 • "השירה היא הקשר האמיץ ביותר עם העולם החיצוני."
 • "השירה אינה אלא אחת הדרכים לאהוב את הדברים."
 • "רק אם יש לך דברים משלך תוכל לקלוט דברים מבחוץ."
 • "מה הוא היאוש והרקבון מול ניצוץ אחד של תקוה זורחת."
 • "לעולם יהיה הרע מקובל יותר על בני האדם, משום שטיבעו פשוט יותר."
 • "למעשה האמנותי דרושות השנאה והאהבה, וכן ההעזה לומר את האמת."
 • "השירה היא רק מחשבה עמוקה. האילנות אינם אומרים שירה, אבל הם בבחינת שומעים."
 • "אלה קוראים אותי בטלן ואלה קוראים אותי משוגע או חקרן, וכל אחד מסַמן בזה את ישותי."
 • "לא נברא האדם אלא למחשבה ועיון, לראות ולדעת מה שעיניו רואות ועל מה רגליו עומדות."
 • "מי יתבונן אל תפארת הדברים אשר תחזינה עיניו? מי יפתח נפשו לכל הדרכים והנמצאים?"
 • "מי שאינו יכול לחוקק חוקים לעצמו בל יערער את החוקים שעברו אליו בירושה, שכן מוטב להלך על קביים מאשר להיוותר ללא כל משענת."
 • " הוא לא צריך לרדוף אחרי אהבים, להתגעגע ולצמוא לנפש רחוקה. אהבת אישה יודעת כל מסתרי האהבה וחמודותיה לו בבית."
 • "בשעה שלבנו ימוג, בשעה שחושך ימלא את נפשנו, אז נמשש במה שמחוצה לנו ונחפש משען לנו בעולם אחר מזה שלפנינו."
 • "גדולתו של האדם מתגלה כאשר הוא מעז להעמיד הכל בספק. כאשר הפילוסוף מעמיד בספק את ההגות שבה דבק, הוא מגיע במחשבתו לשלב חדש. שלילת כל מה שהיה אינה לדידו אלא בגדר הליכה הלאה."
 • "גיבורי הרוח בהופעתם השלמה, ברורים ואחידים יותר מאשר אנשי המעשה הגדולים. הראשונים שלמים עם יצירתם, בעוד שהאחרונים קשורים רק קשר של ארעי אל מעשיהם. גיבור הרוח הוא לעולם הכח המוליד, המעניק את שלו. ואילו אצל גיבור המעשה נועד תפקיד יתר לגורל."
 • "בשעה שאני בא לכרכי הים, לערים הבנויות על תלן, ורואה את הטירות הנאות, את האוכלוסין המרובים ואשמע שאון החיים, יעבור גם עלי רוח חיים, והנני נסחף גם אני."
 • "אומרים, כי שני יצרים בתוכנו, יצר-הרע ויצר-טוב, ומלאכות שניהם היא להטות אותנו לטוב ולרע. שני מסיתים – אבל מי הם ומי אנכי?"
 • "יש מעשי אמנות שניכר בהם הרצון להכניע את הכוחות האפלים הדרים בחובו של היוצר, אך יש בהם שדווקא נחשפים בהם דווקא כוחות אלה עצמם."
 • "אי אפשר לעולם בלי אדם ואי אפשר לאדם בלי עולם. שניהם עומדים זה לעומת זה כתמהים ומחכים."

מרים (רומן) (1920)עריכה

 • "הנה באתי בימים; עבר היום שניתן לבן אדם ולתפקידו, וצללי־ערב באים מרחוק – עוד שעל אחד אל הליל ארוך, שבו נלין כולנו עד תּום כל־חי. הנני כותב עתה רק לאור הנר והעת דחוקה."
 • "הוא לא התפלל בחפזון, היה אוכל סעודתו במתינות; וכשהיה בא קונה אל החנות, והוא היה בחדר, יצא אליו כאדון ולא כעבד. כל עברו נשמט מזכרונו. היום אינו חלק אחוז מן השבוע, הוא סובב על צירו."
 • "הנך טועה במספר קטן והנה ממספר הכולל סכום רב נחסר. מי שאינו מומחה באלה ישתגע למראה המון המספרים; ומי שרגיל בכך יחשוב בקלות, יחשוב אך פעם אחת ולא פעמַיים ושלוש. לא רק לפלפולי התלמוד יש צורך בהשׂגה ובכשרון; יש מוחות מסוגלים גם לחשבון."

נאמר עליועריכה

 • "מיכה יוסף ברדיצ'בסקי היה חלוץ הכניסה של הספרות העברית לסלון האירופי." ~ יצחק לאור
 • "סגנונו של ברדיצ'בסקי הוא מוסיקה צרופה, ומשפט אחד מתוך סיפוריו מכריע תשעים קילו של הספרות הישראלית העכשווית." ~ פנחס שדה
 • "על ברדיצ'בסקי אני יכול לדבר כמו שמדברים על קרוב רחוק; נאמר – על דוד שלא זכיתי להכירו אישית... אני קורא את סיפוריו בסקרנות, בכבוד ובתימהון, ובשעת הקריאה איזו פעימה 'גֶנֶטית' בתוכי מעידה על הקִרבה הרחוקה." ~ עמוס עוז

ראו גםעריכה