ניקולאי גוגול

סופר רוסי

ניקולאי גוגול (ברוסית: Никола́й Го́голь;‏ 1809 – 1852) הוא סופר ומחזאי רוסי.

"מתעניין לדעת את כל פרטיו של האורח שהגיע."

כלליעריכה

 • "אין טעם להאשים את המראה אם פרצופך עקום."
 • "השכר שאני מקבל אינו מספיק לתה וסוכר."
 • "יש לי רגליים ואני יכול לעמוד, אני לא צריך את המיטה שלך."
 • "תשוקות האדם מרובות כמו גרגרי החול על שפת הים."
 • "תפקידי הוא לומר את הדברים באמצעות יצירת דימויים חיים, ולא בטיעונים. לתאר את החיים במלואם, לא לדון עליהם."

מתוך ספריועריכה

 • "מן הסתם יצא האיש לאור העולם כמות שהוא עתה, במעיל השרד שלו."
 • "כל כמה שלא התחלפו שם מנהלים וראשי מחלקות למיניהם, תמיד ראוהו יושב."
 • "המון אנשים צעירים, רובם ככולם רווקים, לבושים אדרות ומיקטורנים חמים."
 • "וכי למה לא לספר, אם ישב כל כך הרבה שנים בארץ נכר! שם הכל אינו כפי שכאן."
 • "ישבה מול המראה וסרקה את שערה הארוך, ואף לא העלתה בדעתה לנטוש את עיסוקה עם בואו של הזר."
 • "בינתיים, מתגרות, נטשו כמה עלמות חן צעירות את מקומן בשורה וניגבו את ידיהן במטפחותיהן הרקומות."
 • "אישה נאה למדי קידמה את פניהם ונר בידה, אך מייד נתנה בפיסקאריוב מבט מוזר וחצוף כל כך, שעל כורחו השפיל עיניו וכבשן בקרקע."
 • זקנים בני התשעים והמאה, אחרי ששתו למכביר, זינקו מרקדים, בהיזכרם בשנים אשר בילו שלא לחינם."

סיפורים פטרבורגייםעריכה

עמוד ראשי 
דף ציטוטים מורחב – סיפורים פטרבורגיים
 • "עשו להם מינהג נאה, להתנפל על אלה שנבצר מהם לנשוך."
 • "נשקף אליו איזה עולם רבגוני ונעים משלו. עונג היה שפוך לו על פניו."
 • "בתוך כל המהומה לא נפלה בכתיבתו אף שגיאה אחת."
 • "למען האמת, בינינו לבין עצמנו, טעמיהם של האנשים אינם דומים זה לזה כלל."

נפשות מתותעריכה

עמוד ראשי 
דף ציטוטים מורחב – נפשות מתות
 • "החלו לדרוש דין־וחשבון ולכעוס על כך שהעניין מסרב להתבהר."
 • "הוא גרף את אפו בקולניות רבה. לא ברור איך עשה זאת, אלא שאפו נשמע כמו חצוצרה."
 • "משומקום יופיעו היהירות והפומפוזיות, היא תתחיל להתנהל על פי הוראות ששיננה."
 • "אדם שתקן ושקט, אך סקרן ללא גבול, המתעניין לדעת את כל פרטיו של האורח שהגיע."

סיפורים אוקראינייםעריכה

 • "הפיצו גם שמועה שאיוון ניקיפורוביץ' נולד וזנב משתלשל לו, כביכול, מאחוריו. אבל המצאה זו כה נואלת היא, וכה מאוסה ובזויה, עד שאף איני מוצא לנכון להכחישה פה לפני הקורא הנאור, היודע, בלי ספק, כי רק מכשפות — ואף ביניהן רק מעטות שבמעטות — יש להן זנב מאחור,"
 • "סקרן עד בלי די. אבוי לך אם תתחיל לספר לו איזה מעשה ולא תביא את סיפורך לידי גמר! אבל אם יהיה דבר־מה למורת רוחו, מיד יניח לך לחוש בזה."
 • "אילו צייר אני, מצייר הייתי להפליא את כל חמדתו של הלילה! מצייר הייתי את מירגורוד השקועה כולה בתרדמה; את הים שלא ייספרו מרוב, הצופים בה ללא־ניע; את הדממה המדומה, שנביחות כלבים מחלחלות אל תוכה מקרוב ומרחוק, את שמש־הכנסיה המאוהב החולף בסערה על פניהם ומזדחל מבעד למשוכה בעוז־רוח של אביר."

נאמר עליועריכה

 • "כולנו יצאנו מבין קפלי האדרת של גוגול." ~ פיודור דוסטויבסקי
 • "גוגול בחן ביצירותיו - בסגנון ייחודי ומקורי, בטכניקות חוזרות ומתוך עניין עמוק ואפילו אי-נחת - את הנפש האנושית; את האדם על מניעיו הבלתי נשלטים, ואת התמודדותו עם העולם והסביבה." ~ יותם שווימר