עד הנה (קובץ סיפורים)

קובץ סיפורים מאת [[ש"י עגנון]]. כרך שביעי בסדרת [[כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון]]. פורסם ב-1952

עד הנה הוא קובץ סיפורים קצרים מאת שמואל יוסף עגנון. הספר יצא לאור ב־1952.


 • "רוחו הנמוכה עשתה אותו אמיץ."
 • "כוח האחדות, שמאחד את המחשבות לעניין אחד."
 • "קולה היה כקול נערה בתולה שהבשילה כל אהבתה."
 • "כל מקום שהאדם מצוי בו רואה את שאר המקומות כאילו הם יפים יותר."
 • "השוטרים; בשעת שלום פניהם למלחמה, בשעת מלחמה על אחת כמה וכמה."
 • "מחסידי קוצק אני, שאין שואלים לאורח 'התפללת?', אלא שואלים אותו 'סעדת?' "
 • "הכול עושים רצוני חוץ ממני. דומה על שאין לי רצון כלל, אלא כל מה שאני עושה, שלא מדעת אני עושה."
 • "טוב לדבר עם הטיפשים. אתה מדבר כל העולה על רוחך ואי אתה צריך לחשוש שמא דיברת דברי שטות."
 • "אני איני לא פרעה ולא נבוכדנצר, ובדור זה אין לנו לא יוסף ולא דניאל. ואם יש מעמו של יוסף ודניאל שעוסקים בפתרון חלומות יהי אלוהים עמהם. אני איני מזדקק להם."
 • "כאן התחילו הדברים מתבלבלים, ואני תמיה על עצמי שאני זוכר סדר השתלשלותם. שעה קטנה נמשכו הדברים ומה ארוכים הם."
 • "כל זמן שהחכם חי, רוצים רואים את חוכמתו, אין רוצים אין רואים את חוכמתו, כיוון שמת נשמתו מאירה והולכת מספריו וכל שאינו סומא ויכול לראות ניאות לאורו."
 • "פיקח גדול היה רבי ברוך ממעזיבוש שאמר: למה עושים מלחמות? כדי שיעשו מרשי"ן וישירו אותם על שולחני בסעודה השלישית."
 • "ראיתי שאין תוחלת מן הבריות וציפיתי לרחמי שמים. השמים מה עשו? נתקשרו בעבים והורידו גשמים והטיחו הגשמים על פני ללא רחם."
 • "זקנה אחת הייתה בירושלים. זקנה נאה שכמותה לא ראיתם מימיכם. צדקת הייתה וחכמה הייתה וחיננית הייתה וענוותנית הייתה. אור עיניה חסד ורחמים וקמטי פניה ברכה ושלום."
 • "אבינו שבשמים אלף תחלואים הכין לבריותיו, והרופאים שמות המחלות יודעים ורפואתם מניחים לאבינו שבשמים."
 • "אף שבוודאי יש סיבה לדבר, כשם שיש סיבה לכל דבר, אלא שנשתכחה הימנו הסיבה ונעלם ממנו הטעם ולא נשתייר מהם אלא תוצאות הדבר בלבד."
 • "אין לעיתונים אלא מה שהמפקדה העליונה מודיעה להם, והמפקדה העליונה לעולם אינה משקרת." ~ עמ' עז

ראו גם

עריכה