אלעזר מנחם מן שך

רב ישראלי, מנהיג הציבור החרדי ליטאי
(הופנה מהדף הרב שך)

הרב אלעזר מנחם מן שך[1] (י"ט בטבת ה'תרנ"ח, 13 בינואר 1898 - ט"ז בחשוון ה'תשס"ב, 2 בנובמבר 2001) היה ראש ישיבת פוניבז', ממייסדי מפלגת ש"ס ומפלגת דגל התורה, ומנהיג הציבור החרדי־ליטאי. נחשב למנהיג בלתי מעורער ובולט במיוחד.

אלעזר מנחם מן שך בשיעור תורה

מאמרותיועריכה

 • "כשם שאי אפשר לראות בלא עיניים, וכשם שאי אפשר לשמוע בלא אוזניים, כך אי אפשר לחיות חיים של תורה בלא לימוד מוסר."
 • "האמונה הפשוטה של היהודים התמימים, סופה שתחזיק הרבה יותר מאמונתם המפולפלת של המשכילים והמחודדים."
 • "העבירה הכי גדולה היא להיות טיפש."
 • "ישיבה אינה אוניברסיטה ללימודי תלמוד, לא כל מי שמתאים להיות מרצה ללימודי קודש מתאים לכהן כראש ישיבה."
 • "תפקידנו הוא 'לפעול', אם נצליח במטרה – זה כבר לא תלוי בנו."
 • "לי יש רק רבי אחד, והוא ריבונו של עולם."[2]
 • "אתם סבורים כי לאחר הסתלקותי יצא לקראתי הגאון מווילנה להודות לי על מלחמתי בחב"ד, ואילו אני אומר לכם כי בעל התניא יצא לקראתי."
 • "תפילתי שאזכה לעמוד לפני הקב"ה אחר תשובה שלמה."[3]
 • "הכת הכי קרובה ליהדות" ~ על חב"ד.
 • "אוכלי שפנים וחזירים" ~ על חברי הקיבוצים.

השקפת עולםעריכה

 • "אין אני יודע כיצד אפשר להיות 'צדיק נסתר'. וכי מי שמסתתר בפינתו ומתעטף בפרוותו - 'צדיק' ייקרא? וכי מי שדואג רק לעצמו הוא צדיק?"
 • "אדם אמיתי חייב הוא להיות מעין 'בעל מחלוקת', הרי אין זו חוכמה גדולה להסכים עם כולם."
 • "אדם חייב לחיות בתוך מגבלות, לצורך אושרו וטובתו, ודווקא הדמוקרטיה ההורסת את המגבלות היא המחריבה את האנושות."[4]
 • "היהודים במחנות ההשמדה תמיד ידעו שהם העם הנבחר, שהם מהנרצחים והנרדפים ולא מן הרוצחים האכזרים.." ~ על השואה
 • "עלינו לראות בעין טובה מה שיש לאנשים חילונים הנאות עולם הזה, כי אם לא כן הרי זו ממש רחמנות שאין להם לא עולם הזה ולא עולם הבא... אבל האם זהו האושר? (מחשבת זקנים, מאמר ג').

דת ומדינהעריכה

 • "אם מתנפל עליי לסטים ביער ומאיים עליי בכלי זין, ואני נכנס עמו במשא ומתן שישאירני בחיים – כלום אני מכיר בו? פשיטא, הוא נשאר אותו לסטים." ~ הסבר על המעורבות החרדית בשלטון מדינת ישראל
 • "האם הם חושבים באמת אם חוק טוב או לא? כלל וכלל לא. אלא כל אחד ואחד מהם חושב מה טוב עבורו, ואיך ימצא חן בעיני ציבור הבוחרים. בתורה כתוב שכל הנוטל שוחד פסול לדין, ואילו כאן כל יושבי בית המחוקקים כנוטלי שוחד." ~ על הכנסת
 • "היו זמנים לפני מלחמת העולם השנייה כאשר הציונות הייתה בפריחתה, הייתה אז הסיסמא שכל הצרות של עם ישראל בגלות הם בגלל שאין לנו ארץ ואין לנו אדמה. כל הפוגרומים, גירוש ספרד, הכל בגלל שאין לנו מדינה... אם תהיה לעם ישראל מדינה וממשלה איש לא יעיז לפגוע ביהודי. אך בפועל אנחנו רואים מציאות אחרת."
 • "הרעיון הכוזב אשר דימו היהודים לחשוב כי הקמת המדינה כבית לאום לעם היהודי, תהווה פתרון לבעיית האנטישמיות כלפי העם - הופרך... גם המחשבה שבהיותנו עם ככל העמים נזכה להכרה שווה בין העמים - נתבדתה."
 • "שמעתי אומרים 'גאולה', 'אתחלתא דגאולה'. לדעתי דברים כאלה הם מנגדים כל כך את רוחנו רוח התורה, זו סכנה באמת לקיום האומה" ~ על הגישה הרואה במדינת ישראל 'אתחלתא דגאולה' (מכתבים חלק ג' עמ' קמב)
 • "אנחנו צריכים להאמין שביאת המשיח ואפילו אתחלתא דגאולה לא יכולה לבוא על ידי צנורות כאלה, שאין להם שום יחס ושום גישה לתורת ישראל, וצריכים להאמין שגאולה ודאי לא קשורה בחילול שבת ועקירת המצוות... האם זאת היא הגאולה שאבותינו מסרו לנו ושנביאינו ניבאו? העל זה היתה מסירות נפש של מליוני יהודים? זוהי הגאולה המקווה?, ~ שם.
 • "אם לאחר המלחמה הקודמת (מלחמת ששת הימים) ראינו שהתפתחה האמונה האלילית ב'כוחי ועצם ידי'... באה המלחמה הזאת והפריכה את הגישה הזאת מיסודה. הרעיון המתרברב שצה"ל הוא צבא בלתי מנוצח התנפץ לרסיסים... רק התפילות עמדו לנו ורק הקב"ה הציל אותנו... המלחמה הזאת בלי ספק באה לנפץ את העבודה זרה של כוחי ועצם ידי." ~ על מלחמת יום כיפור
 • "הנה, ישנם אפילו אנשים שהם גדולים בתורה, רבנים שמתייחסים למלחמה זו שאירעה כאן כאל "מלחמת מצוה", אבל האם מלחמת מצוה נקבעת על פי הצבעה ב'כנסת', כאשר חלקם הצביעו לצד זה וחלקם לצד השני, אלא שהיה רוב לצד אחד, כאשר ההצבעה מבוססת על קנוניות והסכמים שבין איש לרעהו, אתה תתמוך בי כעת, ואני אתמוך בך בפעם אחרת, עד שהגיעו לתוצאה זו לפי הרוב והוחלט להלחם, והוכשר הדבר בעיניהם!? והרי אילו הקנוניות לא היו יוצאות לפועל, ההצבעה היתה שונה, ולא היה רוב כדי להלחם, והיתה מתקבלת הכרעה שונה. אם כן האם אפשר לסמוך על הכרעות הנובעות מכח שיקולים אלו?." ~ על מלחמת לבנון הראשונה
 • "והנה, הם (ממשלת ישראל) עומדים היום ודנים אם אפשר להחזיר שטחים אם לאו... סבורים להם ראשי המדינה שהם שווים במעמדם לגדולות שבאומות,­ אך כל בר ­אנוש יודע, כי כל כולה של המדינה הזו נתונה תחת שלטונה של אמריקה. אם כן, גם לשיטתם אין הם אדונים לעצמם, ומה מקום לדון על שטחים?! ובאמת, הלא גם המשענת של אמריקה אינה בת יציבות תמידית, וגם עליה אי­ אפשר לסמוך, כי על כן גם הפוליטיקה שלה נתונה לשינויים. ואם יום אחד תפסיק אמריקה את הסיוע, הרי כל גלגלי המדינה ייעצרו[5]." ~ על החזרת שטחים ויחסי ישראל ארה"ב.
 • "מיהו באמת 'מה יפית'? דעו לכם, כי מי שמפחד מהגוי מפני שהוא יודע שהגוי הוא רוצח וגזלן ושהוא מסוגל לעשות לו רע, ולפיכך אינו מתגרה בו והוא רוקד לפניו רק כלפי חוץ מתוך פחדו, ובלבו פנימה יודע הוא את טיבו של הגוי, זה אינו נחשב 'מה יפיתני'ק', אבל מי שאינו מפחד מהגוי, אלא הוא מכריז ואומר - 'אנחנו נלחם בו, אנחנו נעשה בכוחנו', הרי הוא אומר כך מפני שסבור הוא שהגוי הוא אדם כמוהו, הוא מעריך את הגוי בלבו, זהו מה יפיתני'ק (מחשבת זקנים, עמ' קיז).

חינוך ילדיםעריכה

"הנה בחינוך הממלכתי בארץ ישראל מתחנכים מאות אלפי ילדים, בלי לדעת מי הם האבות, מי היה משה רבינו, הם גדלים כגויים - שהרי אינם יודעים דבר מיהדות. אין להם מושג מהו ראש השנה, מהו יום כיפור. בדרך זו - מוכרח כלל ישראל להתבטל ח"ו! מי א"כ בונה את כלל ישראל? אנחנו או הם?

הם חושבים שהם בונים את כלל ישראל, אך הם המחריבים! הישיבות הקדושות הן האוחזות ובונות את כלל ישראל! אלו ההולכים בדרך הישנה ומלמדים את ילדיהם קמץ אלף - אָ, קמץ בית - בָ, הילדים יודעים מי הם האבות, מי היה משה רבינו ומהו "שמע ישראל", לכן רק הם המקיימים ובונים את עם ישראל!

יכולתי לדבר על כך יומם ולילה - אך מה אעשה שכוחותי אוזלים, אך בקשתי מכם שתשמעו היטב את דברי. אם ברצונכם לשמור על כלל ישראל ולבנות את ארץ ישראל - שילחו את ילדיכם לחדר, ומשם לישיבה קטנה ולישיבה גדולה, ורק לאחר מכן, אם ירצה בבגרותו להיות סוחר או לעסוק בכל דבר אחר - הוא יוכל לעשות כן, ואז הוא יידע שהוא יהודי.

לא כמו אלו ששולחים את ילדיהם למוסדות תיכוניים ואח"כ הולכים לאוניברסיטאות בלי לדעת דבר מיהדות. הרי המורים והמנהלים עצמם אינם יודעים דבר מיהדות, והם מוציאים לשמד את ילדי ישראל המתחנכים אצלם! הם המחריבים והם הרודפים את כלל ישראל!"

מנאומיו הידועיםעריכה

 • "הקב"ה ניהל חשבון אחד לאחד, חשבון המשתרע על־פני מאות שנים, עד שנצטבר לחשבון של שישה מיליון יהודים וכך התרחשה השואה. כך צריך יהודי להאמין, ואם היהודי לא שלם באמונה זו הוא כופר בעיקר... ואם לא נקבל את זה כעונש, הרי כאילו שאיננו מאמינים בקב"ה ח"ו."[6]
 • "המערך ניתק את העבר מן העם היהודי. אם רוצים לבנות אומה שלא יהיה לה קשר עם האבות, דינה להיאבד. היום פוגשים ילדים שאינם יודעים להסביר מהו 'זכור את יום השבת לקדשו'. ישנם קיבוצים שאינם יודעים מה זה יום כיפור ומגדלים שפנים וחזירים. אין לנו תורה? אין לנו מסורת? במה אנחנו יהודים, אם לא בתורה?"[7]

על עצמועריכה

 • "לימדתי תורה בכמה ישיבות, ומעולם לא בדקתי מוצאו והשתייכותו של בחור, אם "חסיד" הוא או "מתנגד". לא בדקתי אם בחור הולך עם גארט'ל ואם לאו" (מחשבת זקנים, מאמר יח).

צוואתו האחרונהעריכה

 • "[...] וכן אני מבקש מכל אלה התלמידים היודעים שקיבלו תועלת ממני הן בתורה והן ביראת ה' והן במידות שיעשו חסד עימדי וילמדו בעד עילוי נשמתי אפילו משנה אחת או מחשבה אחת של מוסר, והיה זה שכרי כי גם אני מסרתי את נפשי להצלחתכם בלימוד, ואם יהיה בידי לעשות ולהמליץ לטובתכם אעשה בל"נ [בלי נדר]... ממני הפורש מכם באהבה, אלעזר מנחם מן שך."

נאמר עליועריכה

 • "העולם היהודי איבד היום את גדול הדור אשר הקים דורות של תלמידים, היווה דוגמה אישית של שקידה באוהלה של תורה והקדיש את כל חייו לביצור חומותיה."
 • "העולם היהודי שינה צורה בעת שנסתלק ממנו אב רוחני שאין חולק על גדולתו." ~ הרב ישראל מאיר לאו[8]
 • "צאו וראו, שבהלוויה של ראש ממשלה לאורך כל ההיסטוריה, או בהלוויה של מלכים לא השתתפו כל כך הרבה אנשים, כמו בהלווייתו של הרב שך, ואין זה פלא, לפי שכאן זהו כבודה של תורה... והנה באותו שבוע עלו לקבר של אחד מהמנהיגים הגדולים של מדינת ישראל[9], ולא היו שם אפילו מניין, והיה ביזיון גדול, ומאז כל שנה מכריחים להוציא בחורים מבתי הספר כדי שיהיה שם מעמד מכובד יותר." ~ הרב מרדכי אליהו[10]

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ במקורות שונים מצוין שמו בטעות כ"אליעזר"
 2. ^ רבבות הגיעו למסע ההלוויה של הרב שך, הארץ, 31 באוקטובר 2001
 3. ^ מתוך דבריו בצוואתו
 4. ^ מכתבים ומאמרים ממרן הגרא"מ שך, בני ברק: הוצאה עצמית תשמ"ח - תשנ"ו, כרך ה', עמוד קכ"ו
 5. ^ מתוך נאום בשנת 1989, אדם ברוך באתר מעריב
 6. ^ יתד נאמן, י"ב טבת תשנ"א, ‎29 בדצמבר 1990
 7. ^ אבישי בן חיים, מעריב, יהדות
 8. ^ ידיעות אחרונות, 2 בנובמבר 2001
 9. ^ הכוונה ליצחק רבין שנרצח בי"א בחשון ואילו פטירתו והלוויתו של הרב שך הייתה ביום שישי ט"ז חשוון תשס"ב.
 10. ^ קול צופייך, עלון פרשת חיי שרה, תשס"ב